معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

دهیار می تواند عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل تعاونی دهیاری شود ؟

17 مرداد 1397
دهیار می تواند عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل تعاونی دهیاری شود ؟

عضویت دهیاران در هیئت مدیره و مدیرعاملی تعاونی دهیاری ها

 

 

دهیار می تواند عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل تعاونی دهیاری شود ؟

دهیار می تواند عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل تعاونی دهیاری شود ؟

 

دهیار می تواند عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل تعاونی دهیاری شود ؟

دهیار می تواند عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل تعاونی دهیاری شود ؟

 

 

 

  • 17 مرداد 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011