معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

دهیار می تواند عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل تعاونی دهیاری شود ؟

۱۷ مرداد ۱۳۹۷
دهیار می تواند عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل تعاونی دهیاری شود ؟

عضویت دهیاران در هیئت مدیره و مدیرعاملی تعاونی دهیاری ها

 

 

دهیار می تواند عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل تعاونی دهیاری شود ؟

دهیار می تواند عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل تعاونی دهیاری شود ؟

 

دهیار می تواند عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل تعاونی دهیاری شود ؟

دهیار می تواند عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل تعاونی دهیاری شود ؟

 

 

 

  • ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011