معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

با مدیران بی توجه به کیفیت طرحهای عمرانی برخورد می شود

29 مرداد 1397
با مدیران بی توجه به کیفیت طرحهای عمرانی برخورد می شود

استاندار هرمزگان گفت: مدیران بی توجه به کیفیت فنی طرح های عمرانی به هیئت تخلفات اداری معرفی می شوند و با پیمانکارانی که پروژه ها را با ایراد تحویل دهند، باید برخورد قانونی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در نشست شورای فنی استان هرمزگان بر لزوم توجه به کیفیت اجرای طرح های عمرانی تاکید کرد و بیان داشت: تمامی اشکالات و ایرادات فنی که در بازدید از طرح های عمرانی احصاء می شوند باید به صورت مکتوب به مدیران دستگاه های مربوط به هر پروژه اعلام شوند.

وی ادامه داد: مدیران دستگاه های مربوطه موظف هستند که ایرادات پروژه ها را به پیمانکاران اعلام کنند، تا تمامی اشکالات رفع شود.

استاندار هرمزگان افزود: نباید به راحتی از کنار ایرادات فنی طرح های عمرانی عبور کرد و مدیران بی توجه به کیفیت فنی طرح های عمرانی به هیئت تخلفات اداری معرفی می شوند و همچنین با پیمانکارانی که پروژه ها را با ایراد تحویل می دهند، باید برخورد قانونی صورت گیرد.

همتی با تاکید بر لزوم بازدید فرمانداران و معاونین عمرانی فرمانداری ها از پروژه های عمرانی شهرستان ها، تصریح کرد: فرمانداری ها باید به طور منظم این بازدیدها را انجام دهند و فرمانداران موظف هستند تا وضعیت طرح های عمرانی را بررسی و پروژه های نیمه تمام را تعیین تکلیف کنند.

وی گفت: اقدام در جهت رفع نواقص موجود در پروژه های عمرانی بسیار مهم است و تمامی اشکالات باید به صورت مکتوب به اطلاع دستگاه های مجری و بهره بردار برسد.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: تمامی پروژه های عمرانی مربوط به دستگاه های دولتی در سطح استان هرمزگان باید مورد بازدید قرار گرفته و ایرادات فنی آنها رفع شود.

همتی نگه داری از پروژه ها پس از تکمیل را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: برای این کار لازم است تا دهیاران آموزش های لازم برای نگه داری از پروژه های اجرا شده در روستاها را ببینند و از آنها خواسته شود که از پروژه ها به خوبی نگه داری کنند.

  • 29 مرداد 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011