معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

احداث بلوار ورودی روستای ام سواد و نصب پایه های روشنایی

۱۲ مهر ۱۳۹۷

با تلاش و گرفتن اعتبارات عمرانی توسط حاج عبدالله ثامری نماینده محترم خرمشهر و پیگیری جناب بخشدار مرکزی خرمشهر آقای کعبی نصب پایه های روشنایی در حفار شرقی…

یکی از مشکلات روستا نبودن روشنایی درحفار شرقی بود که با تلاش و گرفتن اعتبارات عمرانی توسط حاج عبدالله ثامری نماینده محترم خرمشهر و پیگیری جناب بخشدار مرکزی خرمشهر دکتر کعبی مشکل برطرف شد.

  • ۱۲ مهر ۱۳۹۷
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011