معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اطلاعیه اول نرم افزار

۲۲ مهر ۱۳۹۷

مدیریت مصوبات شورای اسلامی روستا

اهداف بخش مصوبات شورای اسلامی روستا (بخش مدیریت مصوبات شورای اسلامی روستا نرم افزار دهیاری ترز)
سیستمی برای مدیریت مصوبات شورا که کلیه مصوبات یک بار برای همیشه ساختار یافته شود و با تغییر شورا یا دهیار همه ی مصوبات بصورت سیستمی با جستجو در کمترین زمان در دسترس باشد

امکانات بخش مصوبات شورای اسلامی روستا (بخش مدیریت مصوبات شورای اسلامی روستا نرم افزار دهیاری ترز)

ثبت عنوان جلسه
تاریخ برگزاری
زمان شروع و زمان پایان
مکان جلسه ، شماره جلسه ،پیوست
ثبت دستور کار جلسه
ثبت مدعوین
صدور دعوت نامه و چاپ آن برای مدعوین
ثبت و ویرایش و حذف موضوعات جلسه
ثبت و حذف حاضرین و غائبین جلسه
ثبت مصوبه جلسه و توضیحات
چاپ مصوبه با سربرگ شورای اسلامی روستا ثبت اسکن مصوبه های شورا با پیوست های آن
مدیریت شرکت کنندگان جلسه

  • ۲۲ مهر ۱۳۹۷
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011