معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

قانون‌ تاسیس‌ دهیاری های‌ خود کفا در روستاهای‌ کشور

۲۲ آذر ۱۳۹۷

ماده‌ واحده‌ – به‌ وزارت‌ کشور اجازه‌ داده‌ می‌شود به‌ منظور اداره‌ امورروستاها، سازمانی‌ به‌ نام‌ دهیاری‌ با توجه‌ به‌ موقعیت‌ محل‌، با درخواست‌ اهالی‌ و به‌ صورت‌ خودکفا با شخصیت‌ حقوقی‌ مستقل‌ در این‌ روستاها تاسیس‌ نماید.این‌ سازمانها نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ محسوب‌ می‌گردند.

تاسیس‌ دهیاریهای‌ مذکور به‌ هیچ‌ وجه‌ مانع‌ اقدامات‌ و کمکهای‌ دولت‌ در جهت‌ رسیدگی‌ به‌ عمران‌ و آبادی‌ روستاهای‌ مذکور نخواهد شد.

تبصره  ۱- آیین‌ نامه‌  نحوه‌ اداره‌ امور و مقررات‌ استخدامی‌ و مالی‌ دهیاریها توسط‌ وزارت‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.

تبصره  ۲- اساسنامه‌ و تشکیلات‌ سازمان‌ دهیاریها توسط‌ وزارت‌ کشوربا همکاری‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.

تبصره  ۳- بودجه‌ دهیاریها و اعتبارات‌ مورد نیاز اداره‌ امور روستا با پیشنهاد دهیار به‌ تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا خواهد رسید

مصوب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ۱۳۷۷/۴/۱۴

  • ۲۲ آذر ۱۳۹۷
  • |
  • دیدگاه
  • |
  1. می تواند درافزایش آگاهی دهیاران نسبت مسائل وچالش پیش روی دهیاری ها و کمک مؤثرباشد.

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011