فرآیند صدور پروانه ساختمانی المثنی

۲۴ فروردین ۱۳۹۸
صدور پروانه المثنی

 در خصوص فرآیند صدور پروانه ساختمانی المثنی برای متقاضیانی که پروانه آنها به هر دلیلی مفقود گردیده و درخواست پروانه مذکور را از دهیاری ها می نمایند , با توجه به نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور که طی نامه شماره ۲۷۹۴۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ به دفتر عمران و توسعه روستایی وزارت کشور ابلاغ گردیده است، اعلام گردید نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی در مقررات دهیاری پیش بینی نگردیده است و به منظور ایجاد رویه واحد، بخشنامه ای شامل ساز و کار صدور پروانه ساختمانی المثنی مشتمل بر موارد زیر تنظیم و به دهیاری های کشور ابلاغ گردد :

۱. تقاضانامه مالک مبنی بر صدور پروانه ساختمانی المثنی
۲. ارائه استشهاد نامه مالک مبنی بر مفقودی، سرقت، آتش سوزی و امحاء پروانه های ساختمانی
۳. صدور پروانه جدید با درج عنوان “المثنی” بر روی آن
۴. اخذ بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی المثنی مطابق با بند ۴ بهای خدمات شیوه نامه نحوه محاسبه عوارض محلی توسط شورای اسلامی بخش پس از تصویب شورای بخش و طی روال قانونی

  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011