معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

فرآیند صدور پروانه ساختمانی المثنی

۲۴ فروردین ۱۳۹۸
صدور پروانه المثنی

 در خصوص فرآیند صدور پروانه ساختمانی المثنی برای متقاضیانی که پروانه آنها به هر دلیلی مفقود گردیده و درخواست پروانه مذکور را از دهیاری ها می نمایند , با توجه به نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور که طی نامه شماره ۲۷۹۴۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ به دفتر عمران و توسعه روستایی وزارت کشور ابلاغ گردیده است، اعلام گردید نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی در مقررات دهیاری پیش بینی نگردیده است و به منظور ایجاد رویه واحد، بخشنامه ای شامل ساز و کار صدور پروانه ساختمانی المثنی مشتمل بر موارد زیر تنظیم و به دهیاری های کشور ابلاغ گردد :

۱. تقاضانامه مالک مبنی بر صدور پروانه ساختمانی المثنی
۲. ارائه استشهاد نامه مالک مبنی بر مفقودی، سرقت، آتش سوزی و امحاء پروانه های ساختمانی
۳. صدور پروانه جدید با درج عنوان “المثنی” بر روی آن
۴. اخذ بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی المثنی مطابق با بند ۴ بهای خدمات شیوه نامه نحوه محاسبه عوارض محلی توسط شورای اسلامی بخش پس از تصویب شورای بخش و طی روال قانونی

  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011