معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

فرآیند صدور پروانه ساختمانی المثنی

24 فروردین 1398
صدور پروانه المثنی

 در خصوص فرآیند صدور پروانه ساختمانی المثنی برای متقاضیانی که پروانه آنها به هر دلیلی مفقود گردیده و درخواست پروانه مذکور را از دهیاری ها می نمایند , با توجه به نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور که طی نامه شماره ۲۷۹۴۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ به دفتر عمران و توسعه روستایی وزارت کشور ابلاغ گردیده است، اعلام گردید نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی در مقررات دهیاری پیش بینی نگردیده است و به منظور ایجاد رویه واحد، بخشنامه ای شامل ساز و کار صدور پروانه ساختمانی المثنی مشتمل بر موارد زیر تنظیم و به دهیاری های کشور ابلاغ گردد :

۱. تقاضانامه مالک مبنی بر صدور پروانه ساختمانی المثنی
۲. ارائه استشهاد نامه مالک مبنی بر مفقودی، سرقت، آتش سوزی و امحاء پروانه های ساختمانی
۳. صدور پروانه جدید با درج عنوان “المثنی” بر روی آن
۴. اخذ بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی المثنی مطابق با بند ۴ بهای خدمات شیوه نامه نحوه محاسبه عوارض محلی توسط شورای اسلامی بخش پس از تصویب شورای بخش و طی روال قانونی

  • 24 فروردین 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011