معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

نحوه مناقصه برای دهیاری – آگهی مناقصه

24 فروردین 1398
آگهی مناقصه - دهیاری

🔹۱-ماده ۸ : در معاملات عمده آگهی مناقصه در دو نوبت با فاصله حداقل یک هفته با تشخیص دهیار در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار و یا درصورت وجود روزنامه محلی منتشر میگردد .

🔹۲-ماده ۱۵ : رسیدگی به پیشنهادات مربوط به معاملات عمده در مناقصه و مناقصه محدود و یا نحوه عمل در موارد ترک مناقصه به عهده کمیسیون عالی معاملات دهیاری مرکب از دهیار و مسئول مالی دهیاری و یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا می باشد .

🔹۳- ماده ۱۶بند ب : درصورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد کمیسیون می تواند مناقصه را تجدید ومجدا پیشنهادی نرسد موضوع را برای اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی روستا احاله نماید
بندپ ماده ۱۶ کمیسیون عالی باید در روز و ساعت مقرر که در آگهی مناقصه عمومی و….تشکیل شود و اگر تعدادپیشنهادات کمتر از سه فقره کمتر بود مناقصه جدید و مراتب را در صورتجلسه تنظیمی قید نماید . در مناقصه مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادات کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادات را باز و رسیدگی می نماید .

🔸به طور خلاصه :
📝 آگهی مناقصه در دو نوبت اعلام می شود :
📝 اگر در مرحله اول پیشنهادی دریافت نشد کمیسیون رای به تجدید مناقصه میدهد .
📝در مرحله دوم در ساعت وروز اعلامی جلسه تشکیل میشود ومراتب عینا صورتجلسه میشود و یک نسخه از صورتجلسه به شورای اسلامی ارسال میگردد.
شورای اسلامی طی یک مصوبه اجازه ترک مناقصه را به کمیسیون عالی معاملات میدهد سپس کمیسیون نسبت به سیر مراحل قانونی ترک مناقصه مینماید .

  • 24 فروردین 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011