معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

ارسال گزارش ماهانه دهیار به شورا

۲۷ فروردین ۱۳۹۸
گزارش ماهانه دهیار به شورا

🔹 با عنایت به مواد ۵۴ و ۵۵ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار، از جمله وظایف دهیار این است که گزارش های مورد درخواست شورا را تهیه و در موعد مقرر برای شورا ارسال نماید و در صورت تقاضای شورا مبنی بر حضور دهیار و پاسخگویی به سوالات در راس موعد و محل مقرر اقدام نماید.
🔹همچنین دهیار موظف است گزارش ماهانه فعالیتهای دهیاری را برای شورا و رونوشت آن را برای بخشداری به طور مکتوب ارسال نماید.
@hamyardehyaran

🔹همه ی این امکانات در بخش گزارش عملکرد نرم افزار دهیاری ترز موجود است و دهیار می تواند در پایان هر روز عملکرد خود را در نرم افزار دهیاری وارد نموده و در زمان دلخواه گزارش عملکرد خود را در یافت نموده و به شورا و بخشداری ارسال نماید.

  • ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011