معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاها

16 اردیبهشت 1398
قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور

ماده واحده – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها ، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی‌ و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید. این سازمانها نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌گردند . ‌تأسیس  دهیاریهای خودکفا به هیچ وجه مانع اقدامات و کمکهای دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادی روستاهای مذکور نخواهد شد.

 

تبصره ۱  – آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ – اساسنامه و تشکیلات و سازمان دهیاریها توسط وزارت کشور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳بودجه دهیاریها و اعتبارات مورد نیاز اداره امور روستا با پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستا خواهد رسید.

 

 

‌تاریخ تصویب  ۱۳۷۷٫۴٫۱۴
‌تاریخ تایید شورای نگهبان  ۱۳۷۷٫۴٫۱۷ 

  • 16 اردیبهشت 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011