معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

نکات قابل توجه در هزینه کرد اعتبارات دهیاری ها

19 خرداد 1398
نکات قابل توجه در هزینه کرد اعتبارات دهیاری ها

هفت ردیف درآمدی پیش بینی شده در ماده ۳۶ آیین نامه مالی دهیاری ها ، به عنوان منابع تامین کننده هزینه های جاری و عمرانی دهیاری ها به شمار می روند و دست یابی به نظام درآمدی پایدار برای دهیاری ها از مهمترین اهداف مالی نهاد مذکور در جهت تحقق بودجه مصوب و به تعادل رسیدن درآمد و هزینه دهیاری می باشد . در راستای افزایش کارآیی و اثربخشی اعتبارات ، دونکته قابل تامل است . نخست ، ایجاد درآمد پایدار از طریق شناسایی ظرفیت های اقتصادی روستا و برنامه ریزی در جهت مشارکت و اجرای طرح های درآمد زا و دوم ، مدیریت هزینه های دهیاری . رعایت نکات قانونی ذیل میتواند نقش بسزایی در مدیریت هزینه های دهیاری داشته باشد :

 

۱- هزینه کرد اعتبارات دهیاری ها باید در چارچوب بودجه مصوب دهیاری ، منطبق بر خدمات ، برنامه ها و وضایف قانونی دهیاری ها و با نظارت شورای اسلامی روستا بوده و منحصراً در محدوده همان روستا به مصرف برسد ( مفق مفاد ۲۹،۳۰و۳۲ آیین نامه مالی دهیاری ها) . بدیهی است پرداخت هزینه کرد اعتبارات ، خارج از ردیف های بودجه مصوب دهیاری تخلف محسوب میشود.

۲- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دهیاری ها باید منطقی و مبتنی بر پیش بینی واقعی درآمد ها و نیازهای روستا بوده و در صورت هر گونه تغییر در ردیف های درآمدی و هزینه ای بودجه، دهیاری باید در طول سال مالی ، نسبت به ارائه متمم یا اصلاح بودجه اقدام نماید.

۳- دهیاری میتواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای هر یک از مواد هزینه ای و یا فعالیت های داخل در یک وظیفه ، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) کاهش یا افزایش دهد ، به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.بدیهی است جابجایی بیش از نسبت مذکور توسط دهیاری ، امکان پذیر نبوده و مستلزم اخذ مصوبه شورای اسلامی روستا است.

۴- حداکثر میزان هزینه های جاری دهیاری چهل درصد( ۴۰% ) و حداقل هزینه های عمرانی دهیاری شصت درصد( ۶۰% ) بودجه مصوب دهیاری است. از این رو در صورت کاهش هزینه های جاری ، مازاد اعتبارات باید در بخش عمرانی هزینه شود.

۵- با توجه به افزایش عواید حاصل از بند «الف» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ، هدایت و برنامه ریزی اعتبارات مذکور باید جهت مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های درآمد زا و اشتغال زا ، ایجاد منابع درآمد پایدار و طرح های توسعه اقتصادی روستا هزینه شود.

۶- تعریف و اجرای پروژه های دهیاری باید با رویکرد اتمام پروژه های نیمه تمام ، تعیین پروژه های دارای اولویت و اطمینان از تحقق درآمد های پیش بینی شده در بودجه سنواتی دهیاری صورت پذیرد.

۷- رعایت ضوابط و ترتیبات قانونی لازم برای برگزاری مناقصه ها ، مزایده ها ، انعقادها و همچنین انتخاب روش صحیح معاملات با توجه به نصاب معاملات ، توسط دهیاری ضرورت دارد.

۸- پرداخت اعتبارات و واگذاری اموال عمومی و اختصاصی دهیاری به ادارات ، دستگاه ها و نهاد ها و همچنین پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان غیر شاغل در دهیاری فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف محسوب میشود.

۹- رعایت صرفه و صلاح دهیاری در خرید کالا و خدمات ، ثبت مشخصات و تغییرات اموال دهیاری در دفتر مربوط و الصاق برچسب به انها الزامی است.

۱۰- اطلاعات حساب های دهیاری می بایستی به روز و شفاف باشد . از راکد ماندن وجوه در حساب های دهیاری پرهیز شود و اسناد هزینه ای و مستندات فنی و مالی پروژه های دهیاری به طور نظام مند طبقه بندی و نگهداری شود.

۱۱- تنظیم و تکمیل اسناد و مدارک هزینه ای باید بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری و رعایت ترتیبات قانونی مراحل سه گانه تعهد ، تشخیص و صدور حواله در پرداخت هزینه های دهیاری وفق ماده ۴۰ آیین نامه مالی دهیاری صورت پذیرد. بدیهی است اسناد هزینه ای باید به لحاظ مراحل هزینه ای ( تأمین اعتبار ، دستور پرداخت و … ) کامل بوده و در اسناد مذکور امضای دهیار ، مسئول امور مالی دهیاری و ذی نفعان و گیرندگان وجه وجود داشته باشد.

۱۲- رعایت نکات قابل توجه در زمینه تشریفات و نحوه برگزاری مناقصه همچون :

رعایت بازه های زمانی انتشار آگهی ، مشخصات موضوع مناقصه در آگهی مربوط ، کامل بودن اسناد و مدارک فنی و مالی مربوط ، برگزاری کمیسیون عالی معاملات و … وفق مفاد بخش سوم آیین نامه مالی دهیاری ها و سایر قوانین و مقرارات مربوط الزامی است. بدیهی است در پروژه های عمرانی ، میزان و نحوه پرداخت به پیمانکار ، کسورات قانونی و آزاد شدن مرحله ای تضامین طرف قرارداد مطابق با پیشرفت فیزیکی باید در چارچوب مفاد قرارداد و تاییدیه های مربوط باشند.


🔴 برای سفارش محصولات مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

  • 19 خرداد 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011