معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

ترمیم جاده روستای درکه گوران با همت اهالی روستا

۱۰ آذر ۱۳۹۸

ترمیم جاده روستای درکه گوران با همت اهالی روستا

ترمیم جاده روستای درکه گوران با همت اهالی روستا

  • ۱۰ آذر ۱۳۹۸
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011