پنجاه و پنجمین شماره مجله دهیاری‌ها منتشر شد

اسمعیل زیارتی نصرآبادی گفت: با شنیدن اسم روستا اولین چیزی که در ذهن متبادر می‌شود، سرسبزی،‌ محیط طبیعی بکر و آب و هوای خوش است که شاید متاسفانه طی سالیان گذشته در برخی از روستاهای کشور شاهد افول این ویژگی مهم روستاها بوده‌ایم. حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز روستایی و … ادامه خواندن پنجاه و پنجمین شماره مجله دهیاری‌ها منتشر شد