معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

دستورالعمل تهیه و تدوین محتوای آموزش مجازی حوزه مدیریت شهری و روستایی ابلاغ شد

1 اردیبهشت 1400

رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی اعلام کرد: در راستای توسعه آموزش های غیرحضوری برای کارکنان شهرداریها و دهیاری های کشور و تولید محتواهای تخصصی حوزه مدیریت شهری و روستایی، دستورالعمل تهیه و تدوین محتوای آموزش مجازی حوزه مدیریت شهری و روستایی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، زیارتی نصرآبادی با بیان مطلب بالا گفت: به منظور تحقق وظایف و ماموریت های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و در راستای بهره گیری از ظرفیتهای موجود فضای مجازی برای ارتقاء سطح دانش شغلی و علمی کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهروندان؛ مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی، با رویکرد توجه به آموزش های نوین و ایجاد انگیزش در یادگیری و عزم و اراده برای فراگیری در جامعه هدف، و به منظور تهیه و تدوین محتواهای با کیفیت علمی و تخصصی و تعیین چارچوب ها و استانداردهای محتواهای آموزشی مجازی کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل مذکور نمود

وی ادامه داد: این دستورالعمل در راستای ارتقای سطح کیفی و اثربخشی محتوای آموزش مجازی حوزه مدیریت شهری و روستایی، ساماندهی و نظام مند نمودن محتوای تخصصی آموزش الکترونیکی، افزایش سطح چابکی، پویایی و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، حذف محدودیت‌های مکانی و زمانی در برگزاری دوره‌های آموزشی، ارتقای سطح جذابیت‌های دیداری و شنیداری دوره‌های آموزشی، برآورده کردن نیازهای آموزشی فراگیرانی که امکان حضور در کلاس را ندارند، شناخت و تهیه محتواهای علمی و اجرایی در حوزه مدیریت های شهری و روستایی، دسترسی فراگیران به اساتید برجسته، صاحب نظر و صاحب تجربه و آموزش طیف وسیعی از کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه و تدوین شده است.

زیارتی نصرآبادی اضافه کرد: مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی در راستای انجام وظایف و رسالت های آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی تلاش نموده است از تمامی ظرفیت ها و بسترهای نوین آموزشی بهره گیری نماید. بر همین اساس با توجه به شرایط کنونی کشور و مشکلات آموزش حضوری ناشی از کرونا سعی شده است از ظرفیت فضای مجازی به نحو مطلوبی بهره گیری نماییم. از اینرو از دفاتر امور شهری و شوراهای و دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری ها درخواست می شود ضمن تهیه محتواهای تخصصی طبق چارچوب و استانداردهای تعیین شده و نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل مذکور، گزارش دوره‌ای اقدامات صورت گرفته را به مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی این سازمان وفق مفاد دستورالعمل ارائه نمایند.

  • 1 اردیبهشت 1400
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011