معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

پرداخت بیش از ۹ هزار میلیارد ریال به شهرداری‌ها و دهیاری‌های البرز

23 فروردین 1401

به گزارشی فریدون محمدی گفت: ۳ درصد عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها برای توسعه عمران شهری وروستا یی واریزمی شود.

او افزود: این میزان درمقایسه بامدت مشابه سال گذشته ۹۳درصد افزایش یافته است.

محمدی با تشکر از مشارکت مودیان در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: این نوع مالیات هزینه ای برای تولیدکننده گان نداشته و مصرف کننده با توجه به میزان مصرف خود، آن را پرداخت می نماید تاصرف عمران و آبادانی شهرها و روستاها گردد.

او تصریح کرد: اطلاع رسانی صحیح  و به هنگام از نحوه مصارف این عوارض و تبیین آن، موجب فرهنگ سازی ومشارکت بیشترمردم می شود.

  • 23 فروردین 1401
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

برچسب ها : ، ،

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011