معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

مطالب منتشر شده برای :رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

نرم افزار جامع دهیاری ترز

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011