معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

حضور شرکت ترز در نمایشگاه دستاورد شهرداری ها ، بین المللی تهران

۱۴ تیر ۱۳۹۵

حضور شرکت دانش بنیان ترز رایان افزار با محصول نرم افزار جامع مدیریت دهیاری ترز در چهارمین نمایشگاه دستاورد شهرداری ها در نمایشگاه بین المللی تهران از 2 تا 5 اسفند 1393

حضور شرکت ترز در نمایشگاه دستاورد شهرداری ها ، بین المللی تهران

بدینوسیله از کلیه همکاران و دوستانی که در حوزه مدیریت روستا فعالیت دارند (اعم از مدیران کل امور روستایی ، قرمانداران ، بخشداران ، مدیران تعاونی ، دهیاران ، امور مالی ، امور عمرانی ، محققان حوزه روسنایی و اساتید دانشگاه و…) دعوت رسمی بعمل می آید

ادرس: نمایشگاه بین المللی تهران – سالن شماره 10 -11 – غرفه شماره 6 – شرکت نرم افزاری ترز رایان افزار

  • ۱۴ تیر ۱۳۹۵
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011