معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

حضور شرکت ترز در نمایشگاه دستاورد شهرداری ها ، بین المللی تهران

14 تیر 1395

حضور شرکت دانش بنیان ترز رایان افزار با محصول نرم افزار جامع مدیریت دهیاری ترز در چهارمین نمایشگاه دستاورد شهرداری ها در نمایشگاه بین المللی تهران از ۲ تا ۵ اسفند ۱۳۹۳

حضور شرکت ترز در نمایشگاه دستاورد شهرداری ها ، بین المللی تهران

بدینوسیله از کلیه همکاران و دوستانی که در حوزه مدیریت روستا فعالیت دارند (اعم از مدیران کل امور روستایی ، قرمانداران ، بخشداران ، مدیران تعاونی ، دهیاران ، امور مالی ، امور عمرانی ، محققان حوزه روسنایی و اساتید دانشگاه و…) دعوت رسمی بعمل می آید

ادرس: نمایشگاه بین المللی تهران – سالن شماره ۱۰ -۱۱ – غرفه شماره ۶ – شرکت نرم افزاری ترز رایان افزار

  • 14 تیر 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011