معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

متولی واحد برای روستا

۱۷ آبان ۱۳۹۵

متولی واحد برای روستا
✍اقدامات اولویت دار و ریشه های اقتصاد مقاومتی

۱⃣روستا نقش کلیدی در آینده کشور دارد و باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرد. از جمله اینکه بار اصلی استقلال اقتصادی در بعد غذا بر عهده روستا است. علاوه بر آن فرهنگ اصیل ایرانی را هم در قالب روستا ها بهتر می توان حفظ کرد. نگرانی های زیست محیطی و حفظ طبیعت و … هم با اهتمام ویژه به روستا قابل پیگیری است و ده ها دلیل دیگر

۲⃣لیکن این مهم در سالهای اخیر و به طور خاص پس از انحلال جهاد سازندگی به طور کلی به حاشیه رفته و بی متولی شده است. یعنی نهادی در کشور وجود ندارد که مسئله اصلی اش روستا باشد. متولی راه روستا در یک جا، متولی فرهنگش در جای دیگر، مسائل کشاورزی اش با نفر سوم و… در سال های اخیرهم نهادهایی عنوان این موضوع را به یدک می کشند لیکن از اختیارات و توان کافی به این منظور برخوردار نیستند.

۳⃣بخشی از مسئله به حاشیه رفتن روستا ریشه در نگرش های فکری دارد. عده ای تقویت روستا را تقویت انقلاب می دانند و به همین دلیل با آن مخالفند. عده دیگری قائل به توسعه روستا نیستند و جامعه مطلوب را جامعه شهرنشین می پندارند. عده دیگری مسئله تولید غذا را چندان مهم نمی پندارند و به روستا از عینک گردشگری و مسائلی نظیر آن می نگرند و …

۴⃣اما بخشی از به حاشیه رفتن روستا به اشکالات ساختاری کشور بر می گردد. وقتی جهاد منحل شد و کسی مسئله اش روستا نبود طبیعی است که روستا به حاشیه می رود . وقتی قرار شد پول روستا از کانال شهر داده شود طبیعی است که منابع در شهر رسوب می کند و به روستا نمی رسد و…

۵⃣منظومه آرمانی انقلاب اسلامی نشان می دهد که روستا در انقلاب اسلامی و به ویژه در اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است. علاوه بر آن حق این اهمیت در ساختار فعلی ادا نمی شود و هر روز مهاجرت از روستا به شهر افزایش می یابد. بنابراین باید برای ساختار مدیریت مسئله روستا در کشور فکر کرد و راه متفاوت یافت. اینکه این راه چه باشد موضوع این بحث نیست. مهم این است که پیگیری متولی واحد برای روستا یکی از سنگرها ی بی مصطفی کشور و یکی از اقدامات مهم در سال اقدام و عمل ست که باید افرادی عمرشان را وقف آن کنند تا به نتیجه مطلوب برسد. البته اگر اهمیت روستا را در بعد کشاورزی آن بدانیم به طور طبیعی بخش مهمی از پاسخ مسئله مشخص می شود و باید اهتمام بیشتر را به گفتمان سازی آن داشته باشیم. 

  • ۱۷ آبان ۱۳۹۵
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011