معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی توسط دهیاری ها

17 اردیبهشت 1396
مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

در هر مرحله ای از دریافت پروانه ساختمان که هستید راهنمای گام به گام برای دریافت پروانه ساختمان را مطالعه فرمایید.

شما با مطالعه این راهنما از مراجعات غیر ضروری اجتناب کرده، مطمئن میشوید که مراحل قبلی را به درستی پیموده اید و در مورد مراحل بعدی آگاهی خواهید یافت.

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

ماده ۱

تعـاریـف

۱- واحد مسکونی

عبارت است از کلیه ساختمان هائی که برای سکونت ساخته شده و شامل اطاق ، آشپزخانه و سرویس های لازم باشد . ( بدیهی است انجام پاره ای فعالیتهای شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود )

۲ – واحد تجاری و خدماتی

عبارت است از ساختمان هائی که به منظور استفاده کسب ، پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند.

تبصره : کلیه مؤسساتی که با اصول بازرگانی اداره می شوند مشمول این بند هستند .

۳- واحد صنعتی

عبارت است از کلیه ساختمان هائی که به منظور استقرار واحدهای صنعتی و یا ایجاد کارگاه های صنعتی و اداری با موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنایع و معادن و فلزات ایجاد شده باشند . مانند کارخانه ، مرغداری ، گاوداری

۴- واحد فرهنگی و ورزشی ، آموزشی و بهداشتی

کلیه ساختمان های آموزشی ، آموزش عالی ، بهداشتی و درمانی ، ورزشی ، مراکز فرهنگی و هنری ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان بهزیستی ، هلال احمر و آسایشگاه سالمندان و….. را شامل می شود .

تبصره :طبق قانون مصوب سال ۸۶ ساختمان های آموزشی متعلق به آموزش وپرورش ومدارس دینی ازسال ۸۶ ازپرداخت عوارض احداث و… معاف هستند.

۵ ـ واحد اداری

عبارت است از کلیه ساختمان های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و ارگان های نظامی ، بدیهی است سایر ساختمان هایی که از شمول بندهای ۱، ۲ ، ۳ و ۴ این ماده خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری می شوند .

ماده ۲

مقررات عمومی عوارض

۱ ) در مورد خانواده های معظم شهداء ، آزادگان و جانبازان عزیز و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به بودجه مصوب سالانه کل کشور اقدام خواهد شد

۲) مساحت پارکینگ الزامی مطابق ضوابط طرح هادی در محاسبه عوارض زیربنا کسر خواهد شد .

۳) قیمت ( ارزش ) منطقه ای روز عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی می باشد و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۷ تعیین و ابلاغ می گردد .

۴) در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی چنانچه ملکی دارای چند بر باشد قیمت منطقه ای گرانترین بر ملک مشرف به معبر ( بر ملک اعم از بر دسترسی شامل در ورودی و پنجره می باشد ) بعد از تعریض محاسبه خواهد شد .

۵ ) مالکین کلیه واحدهای مسکونی که دارای پروانه ساختمانی معتبر ( از لحاظ مدت اعتبار ) می باشند بنا به ضرورت اگر خواستار تعویض و تغییر نقشه های ساختمانی بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واحد و نوع استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی نخواهند بود .

۶ ) اخذ هر گونه وجهی در هر مرحله و تحت هر عنوان ( خودیاری ، همیاری و …) برخلاف مقررات مفاد این تعرفه از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی مسکونی اعم از تک واحدی یا مجتمع ممنوع و غیرمجاز است .

۷ ) چنانچه مالکین ساختمانهای موجودبخواهند نسبت به نوسازی اقدام نمایند به اندازه زیربنای موجودعوارض احداث ندارند برای اضافه بنای ناشی ازاین بنددرزمان نوسازی ۵۰%عوارض مشمول ,تعلق می گیرد.

۸) در ساختمان های مختلط مسکونی ، تجاری و انباری عوارض زیربنای مساحت مسکونی و تجاری و انباری وفق مقررات و ضوابط مربوطه دریافت خواهد شد .

۹ ) محاسبه عوارض پذیره و مسکونی براساس قیمت منطقه ای روز می باشد که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارائی می باشد .

۱۰ ) احداث ساختمان برای مساجد ، امام زاده ها و تکایا و حسینیه ها به انضمام کتابخانه و یا موزه در محوطه آنها از نظر احداث ( بعد از تأیید شدن نقشه ها و صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض سطح روستا) عوارض ندارند چنانچه قسمت هایی از اماکن مذکور به عنوان تجاری و خدماتی و … در نظر گرفته شوند و پروانه ساختمانی دریافت نمایند به شرح ضوابط تعرفه ، مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود

۱۱ ) درصورتی که ساختمان مسکونی به صورت چندواحدی احداث شودمتوسط هرواحد که ازتقسیم سطح کل زیربنا برتعدادواحدمسکونی حاصل می شودملاک محاسبه هرمترمربع عوارض صدورپروانه ساختمانی قرارخواهدگرفت.

۱۲ ) به منظور تشویق سازندگان پارکینگ های عمومی در کاربری مربوطه و با رعایت سایر ضوابط عوارض ندارد.

۱۳ ) به منظور تشویق احداث پارکینگ , هر گونه اعیانی پیلوت و پارکینگ و همچنین قسمت های اشتراکی ساختمان های مسکونی در طبقه پیلوت و پارکینگ مانند روشنایی کمتر از ۱۰ متر مربع، انباری و داکت عوارض احداث ندارد .

۱۴) معلولان عزیز طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب اردیبهشت سال ۱۳۸۳ پروانه ساختمانی تا ۲۰۰ متر مربع مسکونی و تا ۳۰ متر مربع تجاری در کاربری مربوطه برای یک بار به شرطی که در مالکیت معلول باشد هزینه های ( عوارض ) صدور پروانه ، آماده سازی زمین ندارد .

۱۵) در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهی های مرتبط ، ارزش منطقه ای عرض معبر بعد از عقب کشی املاک مبنای محاسبه عوارض خواهد بود .

۱۶) مجوزتعمیرات ساختمان

درصورت نیازبه صدورمجوزتعمیرات ساختمانی درساختمان های احداثی قبل ازتاسیس دهیاری ، می توان به صورت یک برگی باذکرمشخصات عرصه واعیانی ، مجوزتعمیرات درساختمان های مجاز(موجود)فوق الذکر بنابه تقاضای مالک صادرنمود.درصدوراین نوع مجوزتعمیرات ساختمان هاعوارض سطح روستا وبهای خدمات سالهای قبل اخذخواهدشد.

ماده ۳

نحوه صدور پروانه ساختمان

۱- در پروانه های ساختمانی که از طرف دهیاری صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست و نوع استفاده از آن درج گردد که حداکثر این مدت در ساختمان های معمولی نباید از سه سال بیشتر باشد

۲- اقدام به دریافت پروانه ساختمانی با ثبت درخواست مالک در دهیاری شروع خواهد شد و دهیاری در صورت مطابقت ضوابط بااستعلام ازبنیادمسکن انقلاب اسلامی , مجوز تهیه نقشه را کتبا“ ‌به متقاضی اعلام خواهد نمود.

۳ – مالک موظف است طبق مجوز تهیه نقشه نسبت به تهیه و ارائه آن به دهیاری در اسرع ‌وقت ‌اقدام ‌نماید و عوارض ‌پروانه ‌ساختمانی‌با ارزش‌معاملاتی‌زمان ‌صدور پروانه ساختمانی محاسبه خواهد شد .

۴- مالک مکلف است در زمان تعیین شده ساختمان را به اتمام برساند .

۵ – مالک یک‌سال برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات ساختمانی مهلت دارد . بدیهی است پایان مهلت پروانه ساختمان های معمولی آخر سال سوم بعد از صدور پروانه ساختمانی خواهد بود که در پروانه ساختمانی درج می شود . ضمنا“ مالک می تواند بعد از تأیید نقشه های ساختمانی با دریافت مجوز نسبت به تجهیزکارگاه و آماده سازی زمین اقدام نماید .

۶ – تمدید پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان ها طبق تعرفه مربوطه خواهد بود .

۷- مدت پروانه ساختمانی دوسال بوده وتمدیدآن برای دوباررایگان است که اعتبارهرتمدیدیک سال خواهدبود.درصورت عدم اتمام ساختمان دراین مدت ،معادل ۲۵%عوارض صدورپروانه احداث زمان تمدیدپروانه (زمان مراجعه )، به عنوان عوارض هر تمدیدازسال پنجم اخذخواهدشد.

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

ماده ۴

موارد مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض

۱- سرویس بهداشتی در حیاط به مقدار حداکثر ۳ مترمربع

۲- سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایی

۳- قفسه بندی ‌در داخل مغازه ‌با مصالح غیرثابت و غیر بنایی ازجمله با نبشی و نئوپان و ورق

۴- سایبان ‌روی درب‌منازل و درب ‌حیاط ‌حداکثر با۵۰ سانتیمتر پیش آمدگی در معابر

۵- سایبان درکناره بام ها و بالای پنجره ها حداکثر ۲۵ سانتیمتر

۶- نماسازی ساختمان یا دیوارهای ملک بدون تجدید بنای آنها به شرطی که در معابر با عرض بالای ۶ متری به معبر تجاوز نشده باشد و در معابر با عرض ۶ متر و کمتر در صورت عدم لحاظ عقب نشینی در طرح هادی مشمول این بند خواهد بود .

۷- تعویض ‌سقف اعیانی های‌‌مسکونی به شرط عدم افزایش ارتفاع در ساختمان قدیمی و عدم افزایش دهنه و ‌با رعایت مسائل فنی و ایمنی در صورتی‌که ‌احتمال‌خطر ریزش وجود داشته باشد .

۸- تعمیرات جزئی و مرمت ساختمان و تعویض در و پنجره ها بدون تغییر در ابعاد آنها

۹- تغییر در تقسیمات داخلی ساختمان

۱۰- الحاق دو یاچند مغازه به همدیگر

۱۱- نصب پنجره به بالکن های سه طرف بسته

۱۲- احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه

۱۳- استفاده ادارات ، سازمان ها ، شرکت ها و … از اعیانی واحدهای مجاز مربوطه به عنوان مهد کودک ، کتابخانه ، واحد آموزش ، غذا خوری ، باشگاه ورزشی و …. فقط برای کارکنان خود

۱۴- تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیانی و نصب درب پارکینگ از ضلع مجاز ایجاد در مطابق طرح هادی .

۱۵- استفاده از زیر پله یا اطاقک بالای پله به عنوان انباری

۱۶- احداث ساختمان های موقت پروژه های عمرانی و ساختمانی تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و یا مدت اعتبار پروانه ساختمانی قابل استفاده و قبول بوده و مالک یا پیمان کار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت به بر چیدن تاسیسات فوق الذکر اقدام نماید .

۱۷- احداث حوض یا استخر یا مخزن آب و مواد سوختی در داخل خانه

۱۸- اجرای عقب کشی در املاک

تبصره یک

چنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختمانی و یا مفاد گواهی معامله ملکی ، کاربری آن با نوع درخواست فعالیت مالک در آن ساختمان تطبیق نماید موافقت با درخواست مالک در صورت استحکام بنا و ایمنی و تأمین پارکینگ مورد نیاز برای فعالیت جدید و فقدان مشکل بهداشتی و مزاحمت برای سایرین و دریافت عوارض استفاده جدید بلامانع است . در صورت مغایرت کاربری ملک , بایستی کاربری آن برابر ضوابط توسط کمیته فنی تغییر و بعدآ اقدام گردد.

تبصره دو

متقاضی باید قبل از ارجاع پرونده به کمیته فنی تضمین کافی برای پرداخت هزینه مربوطه به دهیاری ارائه نماید

ماده ۵

عوارض صدور پروانه ساختمان

الف ) صدور پروانه ساختمانی تک واحدی

زیربنای هر واحد مسکونی

۳۲۵۰۰۰ریال

ب ) عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری ، اداری ، فرهنگی و….صنعتی با دهنه و ارتفاع مجاز

ماده ۶

نحوه تمدید و تجدید پروانه ساختمان

مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ایجاد مشکلات ترافیکی و اجتماعی و… حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختمانی بوده ‌چنانچه در مهلت مقرر ساختمان‌احداث نشود پروانه ساختمانی‌با رعایت موارد زیر تمدید یا تجدید خواهد شد .

۱- تمدید اول و دوم در سال های چهارم و پنجم عوارض ندارد در صورتی که بعد از انقضای مهلت پروانه برای تمدیدها مراجعه نماید مابه التفاوت عوارض زیربنا و پذیره وصولی زمان صدور و زمان مراجعه دریافت خواهد شد .

۲ – بدون نماکاری صدور پایانکار ممنوع است لذا متوجه ساختن مالک به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست .

۳- در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صدور احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض ، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمان از مهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت اقدام خواهد شد .

۴ – تمدید پروانه ساختمانی یک سال بوده ولی مشمول عوارض تمدیداین تعرفه خواهد بود .

۵- اخذ پایانکار در مهلت قانونی پروانه و تمدیدهای آن به شرطی که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه تأیید شود رایگان خواهد بود .

ماده ۷

تأخیر در احداث ساختمان دارای پروانه احداث و یا تأخیر در اخذ پایانکار ساختمان

کسانیکه با اخذ پروانه ساختمانی نسبت به احداث ساختمان اقدام نموده ولی پس از گذشت مدت اعتبار پروانه ساختمان و مدت تمدیدهای قانونی نسبت به اخذ پایانکار اقدام ننموده اند به ازاء هر سال یک دهم (۱/۰) عوارض متعلقه در پروانه ساختمانی از بابت دیرکرد اخذ پایانکار پرداخت خواهد نمود.

تبصره :

تاریخ اعمال این عوارض به پروانه های ساختمانی صادر شده از تاریخ ۱/۱/۸۷ ملاک عمل خواهد بود.


—————————————————————–

ماده ۸

نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان و گواهی های معامله و هزینه حفاری و تغییرکاربری

الف ) پروانه ‌ساختمانی ‌در شرایط ‌زیر باطل ‌و عوارض ‌وصولی ‌بعد از کسرکارمزد مطابق تعرفه به مؤدی مسترد خواهد شد :

۱ – مالک تا زمان ‌تغییرکاربری با تصویب طرح هادی نسبت به شروع عملیات ساختمانی برای پروانه اقدام ننموده باشد . عیناً و بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد.

۲ – پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضایی ابطال شده باشد . در صورتی که مالک مقصر نباشد بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد.

۳ – چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و یا بعد از صدور پروانه ساختمانی تا یک سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نماید .

۴ – توقف احداث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهری ( ناشی از زلزله ، طوفان ، آتش سوزی و ….) که موجب انصراف مالک از ادامه احداث ساختمان شود که با تأیید موضوع توسط مراجع ذی صلاح بدون کسر کارمزد عوارض دریافتی مسترد می شود .

۵ – اشتباه واریزی اشخاص به حساب دهیاری بدون کسر کارمزد

ب ) گواهی معامله و حفاری در صورت انصراف مالک از انجام معامله و حفاری و تأیید دفاتر اسناد رسمی و … دریافتی دهیاری با کسر کار مزد به شرح زیر مسترد خواهد شد .

٭ عوارض منصرفین ازدریافت پروانه ساختمانی در صورتی که پروانه صادر شده باشد با کسر ۱۰ % عوارض پرداختی و در صورت عدم صدور ۵% به عنوان کارمزد , مسترد خواهد شد .

ماده ۹

عوارض احداث دیوار

عوارض احداث دیوار برابر ضوابط و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در صورت تقاضای احداث دیوار و فقط در کاربری های عمومی و باغ و اراضی زراعی که مالک صرفاً درخواست حصارکشی و یا همراه با آن احداث واحد کوچکی مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد

احداث دیوار در کاربری های عمومی و باغ و اراضی زراعی فقط برای بر مشرف به معبر و تا ارتفاع یک متر با مصالح بنایی و بقیه به صورت نرده یا فنس با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر حفظ وضعیت باغ و مزروعی زمین و اخذ استعلام از مراجعی ذیربط و با رعایت ضوابط طرح هادی مقدور خواهد بود .

تبصره :

مالکین املاکی که داوطلبانه نسبت به عقب کشی دیوار خود مطابق طرح هادی اقدام نمایند مشمول این عوارض نبوده و دهیاری مبلغی دریافت نخواهد کرد .

٭ عوارض هر متر مربع احداث دیوار (حداقل هر متر مربع ۱۵۰۰۰ ریال ) می باشد .


———————————————-

ماده ۱۰

عوارض ایجاد درب اضافی

در صورت تقاضای مالک جهت ایجاد درب اضافی در ضلع دیگر ملک در شارع عام ( همان ضلع دارای معبر ) عوارض ایجاد درب به شرح زیر محاسبه و دریافت خواهد شد . در ایجاد درب اضافی موضوع عدم ایجاد مشکلاتی مثل مزاحمت های ترافیکی و اشرافیت به واحدهای همسایه و ارایه خدمات و … باید توسط دهیاری بررسی و تأیید شود تا مشکلاتی برای سایرین ایجاد نگردد .

تبصره : در صورت دریافت عوارض حق مشرفیت عوارض این ماده دریافت نخواهد شد .

« نصف » عرض گذر ) +( طول ضلع ایجاد درب × (۵۰% ارزش منطقه ای* ۲۵% مساحت عرصه)

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

ماده ۱۱

عوارض مازاد بر تراکم پایه مسکونی و تجاری و مازاد سطح اشغال

۱- مازاد بر تراکم پایه و مازاد سطح اشغال عبارت است از تراکمی و یا سطح اشغالی که مازاد بر تراکم و سطح اشغال عرصه مندرج در طرح هادی ‌باشد.

٭ عوارض مازاد بر تراکم پایه و مازاد سطح اشغال معادل ۵۰.۰۰۰ ریال .

ماده ۱۲

عوارض پیش آمدگی ساختمان در معابر عمومی

باتوجه به اینکه طبق بند”ب” ماده ۵۳ آیین نامه مالی دهیاریها مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۲ معابرومیادین وپل هاو…روستا جزءاموال عمومی دهیاری بوده وطبق بند۲۳ماده ۱۰و…اساسنامه ؛تشکیلات وسازمان دهیاریها فراهم کردن زمینه ایجادمعابرومیادین وپل هاو…ازوظایف دهیاری می باشدلذا دهیاری می تواند درمقابل پیش آمدگی ساختمان درمعابرعمومی طبق ضوابط طرح هادی ؛ عوارضی تحت عنوان “عوارض پیش آمدگی ساختمان درمعابرعمومی “درموقع صدورپروانه مطابق تعرفه عوارض محاسبه ودریافت نماید.

تبصره : پیش آمدگی آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان احداث شود مشمول این عوارض نخواهد بود .

٭ زیر بنای مفید معادل p5

٭ بالکن و تراس ( ۳ طرف بسته ) روپوشیده معادل p3

٭ بالکن رو باز معادل p5/1 که با نرده احاطه شده باشد .

——————————————————————

ماده ۱۳

نحوه بهره برداری از معبر

چنانچه مالکین ساختمان های احداثی بخواهند از معابر روستا برای دپوی مصالح استفاده نمایند و یا برای محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار و یا فنس و یا هرحائلی که قسمتی از معابر را اشغال کنند با پرداخت عوارض ماهانه به شرح مندرج در ذیل این ماده و با رعایت موارد زیر مجوز صادر خواهد شد .

۱- عرض ‌قابل بهره برداری از معابر روستا بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعیین و طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه بر ملک در نظرگرفته ‌خواهد شد .

۲- اراضی‌که‌پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداری از سوی دهیاری تعیین خواهد شد .

٭ عوارض ماهانه بهره برداری از معبر معادل ۱۰% ارزش منطقه ای مساحت قابل بهره‌برداری که در زمان مراجعه برای اخذ مجوز استفاده و یا با اعلام کتبی قبلی به هنگام مراجعه برای اخذ پایان کار محاسبه و دریافت خواهد شد .

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

ماده ۱۴

عوارض تفکیک ساختمان

تفکیک ساختمان (اعیانی)درصورت احداث ساختمان مطابق پروانه یاساختمانهای موجودوتقاضای مالک برای تفکیک قسمت احداثی (اعیانی) به تعدادی واحدمثل آپارتمان و… درمقابل صدورمجوزتفکیک اعیانی عوارضی به شرح زیر محاسبه ودریافت خواهدشد.

– تفکیک هرواحدمسکونی باهرمساحت زیربنا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال.

– تفکیک هرواحدتجاری باهرمساحت زیربنا مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال.

– تفکیک سایرواحدها باهرمساحت زیربنا مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال .

——————————————————————

ماده ۱۵

عوارض تفکیک زمین

املاکی که در داخل محدوده قانونی با کاربری مسکونی یا تجاری واقع گردیده و توسط مالکین تفکیک غیر مجاز انجام گرفته است , مقرر میدارد در صورت تطبیق قطعه با ضوابط طرح هادی و رعایت معابر بهای ۱۰% ارزش روز قطعه در بافت جدید به عنوان سهم دهیاری و خدمات عمومی از مالک اخذ گردد. ارزش روز مربوطه توسط هیئت ارزیابی دهیاری تعیین خواهد شد .

————————————————————–

فرم های 16 گانه پروانه ساختمان دهیاری ها

ماده ۱۶

عوارض کسری مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک

این عوارض به مقدارکسری مساحت عرصه قطعات تفکیکی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح هادی به شرح زیر تعلق می گیرد

٭ عوارض کسری مساحت مسکونی p5 و در تجاری p10 به مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک تعلق می گیرد .

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

ماده ۱۷

سهم دهیاری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی

ا ) متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده روستا با کاربری مربوطه ( مجاز ) مانند مسکونی در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط دهیاری علاوه بر پیش بینی کاربری های عمومی ( ۱۵درصد برای قطعات یکپارچه ) از جمله فضای سبز , معابرعمومی و واگذاری رایگان آنها به دهیاری و پیش بینی سایر کاربری های عمومی مورد نیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و … مطابق طرح تفصیلی یا هادی , مالک معادل ۱۵% از خالص قطعات تفکیکی مسکونی و تجاری را رایگان به دهیاری واگذار خواهد نمود و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که سهم دهیاری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا هیأت ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات دهیاری ، بهاء آن به دهیاری پرداخت خواهد شد .

۲ ) در کاربری های غیر مربوطه داخل محدوده روستا از جمله باغ , زراعی و کشاورزی ضمن طی مراحل قانونی تغییر یا تعیین کاربری مسکونی از طریق کمیسیون مربوطه , باید مالک ۳۵% باغ ها و ۴۰% زمین های زراعی و کشاورزی را به دهیاری واگذار نماید و دهیاری نیز کاربری آن را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و سایر کاربری های عمومی ( اراضی فاقد کاربری ) استفاده خواهد کرد .

بنابراین در صورت تغییر و یا تعیین کاربری و تقاضای تفکیک ، از بابت سهم دهیاری به عنوان سهم خدمات عمومی و تغییر و یا تعیین کاربری و تفکیک ۳۵% باغ ها و ۴۰% زمین های زراعی وکشاورزی به دهیاری واگذار خواهد شد .

تبصره یک

در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم دهیاری ۳۰% ارزش روز تعیین و اخذ خواهد شد.

ماده ۱۸

سهم دهیاری از ورود به محدوده روستا

املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده روستا

چنانچه ‌ملکی‌ به داخل محدود وارد شود و دارای اعیانی غیر مجاز باشد بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی ‌آن ‌از سوی‌کمیسیون مقرر در ماده۹۹ و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن , به شرح زیر اقدام خواهد شد .

۱– عرصه تا ۱۰۰۰ مترمربع ۲۰% ارزش روز عرصه

۲ – عرصه بیش از ۱۰۰۰ مترمربع ۱۰% ارزش روز عرصه

——————————————————————

ماده ۱۹

عوارض کسری پارکینگ وضوابط احداث

‌در صدور پروانه‌ساختمانی کلیه ساختمان ها , بایستی احداث ‌پارکینگ‌‌مطابق ضوابط طرح هادی پیش بینی گردد در مواردی که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگ های عمومی بلامانع می باشد .

٭ مواردی که دهیاری به صورت استثنایی می تواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است

۱ – ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد .

۲ – ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد , وضع و فرم زمین احداث پاکینگ از نظر فنی امکان و پیش بینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد . .

تبصره یک

برای مغازه های قدیمی و مجاز در صورت نوسازی واقع در هرمحل مثل معابر و تقاطع ها در حد ابعاد و تعداد موجود یا و بعد از رعایت تعریض طرح هادی و در صورت عدم امکان ایجاد ، عوارضی معادل p5 برای هر متر مربع به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعیین می شود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض ۲۵ مترمربع خواهد بود . در صورت افزایش زیربنای مغازه های فوق الذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح هادی این تبصره اعمال می شود .

در ساختمان های ‌اداری ، خدماتی ، بهداشتی ، درمانی ، صنعتی ‌، آموزشی ‌و…. ‌بایستی پارکینگ ‌مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیش بینی نمایند .

تبصره سه

در رابطه ‌با تعداد پارکنیگ و محل احداث آنها در مجتمع ها ی‌مسکونی ، تجاری‌طبق ضوابط طرح هادی عمل خواهد شد .

تبصره چهار

در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ , موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۹۹ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه ، رأی برگشت به حالت اولیه صادر گردد . در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۹۹ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط دهیاری و در صورت صدور رأی تجدید نظر ( قطعی ) و تأیید رأی بدوی به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن ، عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ و تبدیل استفاده پارکینگ با مبنای ۵ برابر ارزش منطقه ای روز (p ) برای هر مترمربع هر واحد پارکینگ ( ۲۵ مترمربع ) حذف یا تبدیل تعیین می شود این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود .

تبصره پنج

در صورت تأمین پارکینگ مورد نیاز ، تبدیل قسمت مازاد پیلوت برای استفاده انباری مسکونی بلامانع خواهد بود .

P 5 × ( ۲۵ مترمربع ) مساحت پارکینگ

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

ماده ۲۰

عوارض حق مشرفیت

کلیه ‌املاک‌واقع‌در معابر روستاکه ‌با خرید و یا با تملک‌به ‌مالکیت ‌دهیاری ‌‌در می‌آیند دهیاری ‌حق‌تصرف‌و احداث ‌دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص‌را داشته و هیچ شهروندی ‌حق بهره برداری از آن‌بدون مجوزدهیاری را ندارد .

بنابراین تا زمانی‌که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از دهیاری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هر چند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر اینکه حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود .

علیهذا مالکین‌کلیه‌اراضی‌و املاکی‌که ‌در اثر اجرای ‌طرح های ‌احداث ، تعریض‌و توسعه‌و اصلاح‌معابر و میادین‌در برگذر احداثی ‌یا اصلاحی‌و یا تعریضی‌و یا در توسعه ‌واقع می‌شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفیت , می توانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند . و در سایر موارد عوارض حق مشرفیت در زمان اجرای طرح ، نقل و انتقال , اصلاح سند ، پایان کار ساختمان یا تفکیک و … محاسبه و وصول خواهد شد .

عوارض حق مشرفیت : ۱۵ % ارزش زمین بعدازاجرای طرح هادی × مساحت عرصه = عوارض حق مشرفیت

تبصره یک

برای املاکی که قسمتی از آنها در مسیر تعریض قرار می گیرند عوارض حق مشرفیت به هنگام توافق برای خرید یا بعد از اجرای طرح تعریض به هنگام مراجعه مالک بر مبنای ارزش منطقه ای روز ، محاسبه و اخذ یا تهاتری ( یعنی ارزش واگذاری مالک و مطالبات دهیاری به صورت ریز برآورد ریالی شده و تهاتر خواهد شد ) اقدام خواهد شد.

ماده ۲۱

عوارض معامله ( نقل و انتقال )

۱- املاک ، مستغلات ، مستحدثات : معادل نیم درصد مبلغ معامله که بصورت رسمی ( در دفاتر ) و غیر رسمی ( بصورت قولنامه ) تعیین می شود.

تبصره :

در صورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات صادر ولی معامله انجام نشود در صورت انصراف مالک از معامله و تأیید دفاتر اسناد رسمی یا تغییر نام در گواهی معامله ،دهیاری با دریافت ۱۰% عوارض معامله ، گواهی جدید صادر خواهد کرد.

ماده ۲۲

عوارض فعالیت و حرفه

کلیه واحدهای صنفی ۰کسبی ومشاغل خاص) درسطح روستا مکلفندعوارض سالیانه مکانی که درآن به کسب یاپیشه خاص می پردازندبرابرتعرفه مصوب به دهیاری پرداخت نمایند. نرخ عوارض فوق الذکر باتوجه به رونق اقتصادی روستا به شرح زیرتعیین می شود.

توضیح : حداقل عوارض سالانه فعالیت هر واحد صنفی مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال و مشاورین املاک ۱۰۰۰۰۰۰ ریال قصابی ها۳۵۰۰۰۰ ریال خواهد بود به اضافه ۵ درصد موضوع بند ب ماده ۲۵جهت کمک به توسعه فضای سبز

تبصره :

با تصویب این تعرفه ، فقط عوارض سالانه دریافت خواهد شد و عوارض افتتاحیه دریافت نخواهد شد.

فرم های 16 گانه پروانه ساختمان دهیاری ها


🔴 برای سفارش محصول مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

 • 17 اردیبهشت 1396
 • |
 • ۵۹ دیدگاه
 • |

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

 1. صابر علی شرافتی شیرآباد گفت:

  سلام برادر. سوالی داشتم .اگر در طرح پیشنهادی طرح هادی روستایی نوع کاربری مشخص گرددمثلاً مسکونی در سر پل بزرگ رودخانه حفاظتی با استعلام ازبنیاد مسکن بر اساس نقشه طرح هادی حرایم جاده ترانزیتی و حریم راه فرعی مشخص گردد.وحرایم کمی و یا کیفی رودخانه حفاظتی لحاظ نشود.واز نظر بنیاد مسکن خارج از حریم بوده باشد ولی در استعلام نیاورد .صدور پروانه برای دهیار مشکل ساز میشود یا خیر.

  همانطوریکه استحضار دارید طرح هادی روستای در کمیسیون با صورت جلسه تنظیم میگردد و کلیه مدیران ارشد استانی حضور داشته و دارند. وبه امضای حاضرین در جلسه رسیده است. لطفا به ایمیل اینجانب پاسخ دهید.با تشکر ۰۹۲۱۱۳۹۹۲۳۰

  • مدیر کل گفت:

   اگر بنیاد مسکن جواب مثبت داده باشد واعلام کرده باشد صدورپروانه بلامانع است بازهم درصورت واقع شدن درحریم رودخانه فصلی استعلام اب منطقه ای را میخواهد ونمیتوان صرفا براساس نظر بنیاد پروانه صادر کرد چون مرجع صدور پروانه دهیاری است وباید جوابگو باشد

 2. محمد گفت:

  آیا ساخت مسجد نیاز به پروانه ساخت دارد

  • مدیر کل گفت:

   بله
   چون باید با نظارت بنیاد مسکن و کارشناس های عمران بنیاد مسکن ساخته بشه که مشکلی واسه مقاومت سازی نداشته باشه
   فقط فرم الف ب رو باید مالکینی که زمین واگذار کردن تکمیل کنند
   مکانهای عمومی باید نقشه های اجرایی وساز ه ای را به تایید سازمان نظام مهندسی برسانند
   که شامل حال همه کاربری ها میشه هم اداری هم مذهبی و مسکونی و…
   چون هراتفاقی نظیر زلزله وغیره افتاد مرجع صدور پروانه باید جوابگو باشد

 3. ماه چهره گفت:

  می‌خواستم بپرسم چرا فقط می‌توانیم ۷۰درصداز زمینمونو خونه درست کنیم ؟ما که حیاط نمی خوایم باید چیکار کنیم؟؟؟

  • مدیر کل گفت:

   با سلام طبق قانون نظام مهندسی و ضوابط شهرسازی ۶۰ درصد از زمین را میتوان ساخت و ما بقی حیاط و در صورت تخلف کمیسیون ماده۹۹
   اگر زمین کمتر از حد نصاب باشد ونتواند اضافه کند باشرایط خاص میتواند.
   ۶۰درصد برای مسکونی باید احداث بشود ودرصورتی که برای مجاورین از نظر نورگیری مشکل ایجاد نکند با رعایت پخ ۷۰درصد بلامانع است ولی اگه تجاری باش صددرصد میتونه ساخت کند
   ضوابط ومقررات ملی ساختمان است جدیدا اعلام شد که از ۴۰درصد حیاط هم باید ۲۰درصد فضای سبز ریشه دار ایجاد شود

  • مدیر کل گفت:

   با سلام
   طبق قانون نظام مهندسی و ضوابط شهرسازی ۶۰ درصد از زمین را میتوان ساخت و ما بقی حیاط و در صورت تخلف کمیسیون ماده۹۹
   اگر زمین کمتر از حد نصاب باشد ونتواند اضافه کند باشرایط خاص میتواند.
   ۶۰درصد برای مسکونی باید احداث بشود ودرصورتی که برای مجاورین از نظر نورگیری مشکل ایجاد نکند با رعایت پخ ۷۰درصد بلامانع است ولی اگه تجاری باش صددرصد میتونه ساخت کند
   ضوابط ومقررات ملی ساختمان است جدیدا اعلام شد که از ۴۰درصد حیاط هم باید ۲۰درصد فضای سبز ریشه دار ایجاد شود

 4. مجید گفت:

  باسلام میخواستم بپرسم زمینی که در داخل بافت مسکونی روستا قرارداره .بخواهم دیوارش کنم مجوز از دهیاری میخاد؟

  • علي رستمي گفت:

   با سلام وعرض ادب.
   احتراما” باستحضار میرساند سال پیش با پیشنهاد عمو اینجانب که ساکن یکی از روستاهای خوزستان می باشد و هدیه قسمتی از محدوده منزل مسکونی اش تصمیم به ساخت یک واحد مسکن روستایی داشتم از آنجاییکه مساحت زمین اهدایی ناچیز بود تصمیم گرفتم با کمک دهیاری و بنیاد مسکن قسمتی از زمین بایر اطراف را که جز طرح هادی روستا بوده وحریم روستا می باشد به آن اضافه کنم اما متاسفانه یکی از اهالی روستا که زمین های کشاورزی اطراف روستا را مالک می باشد ادعا نموده که این زمین متعلق به انهاست در صورتی که کارشناسان (سه نفر) رای به لم یزرع بودن و حریم روستا بودن این قطعه زمین داده اند و دادگاه تجدید نظر استان خوزستان نیز صدور حکم فرمودند که زمین در اختیار دهداری است پس از مراجعات مکرر به دهیاری دهیار محترم ابراز داشتند که شاکی تهدید نموده از صدور سند اجتناب نموده واز طرفی درخواست عدم صدور سند نموده که این درخواست نیز از طرف دادگاه محترم رد شده است لطفا بفرمایید چگونه بایستی دهیار محترم را قانع به صدور سند کنم. سپاسگزارم.

 5. حامد گفت:

  با سلام و خسته نباشید به خدمت عالی از احزار شما سوالی در رابطه با ساختن طبقه اول با پروانه ای جدید به نام شخص جدید در بالای طبقه همکف؟ صورتی که در طبقه همکف دارای پروانه ساخت هست ایا امکان گرفتن پروانه ساخت جدید برای آن هست یا نه ؟
  ممنون و مشترک میشم از پاسخ گرامی شما دریمیل ذکر شده من با تشکر فراوان.www. Hamad. bagam 7@. Gmail. com

 6. فریبا گفت:

  با سلام من زمینی در منطقه روستایی در شمال کشور دارم که به گفته دهیار بیست متر با بافت روستایی فاصله دارد طبق طرح هادی مجوز ساخت به من داده نشده این در حالیست که سایر پلاک های این شهرک ساخته شده و سه پلاک مجوز دریافت نکرده لطفا راهنمایی کنید.

 7. نرگس گفت:

  با سلام پدرم بهم یه قطعه زمین داده که توش خونه بسازم تو بافت هست تو طرح هادی هم هست نخواستم وام روستایی بگیریم به دهیاری اطلاع دادم شروع به ساخت کردم حتی برای نظام مهندسی پول واریز کردم از بنیاد هم اومدن ولی با این حال ۹ میلیون جریمم کردن.‌ میخوام بدونم چرا ؟ منکه تخلفی نداشتم ..

 8. ناشناس گفت:

  باسلام وتشکر من قصداحداث ساختمانی درسه طبقه به این شرح دارم :زیرزمین ،همکف واول که زیرزمین وهمکف و صدمترازطبقه اول را تجاری وصدوپنجاه متر ازطبقه اول رامسکونی درخواست کردم بنیادمسکن دراستعلام جواب داده سطح اشغال ۶۰درصدودوطبقه آیازیرزمین هم طبقه حساب میشودونیازبه توضیح دراستعلام دارد ممنون میشوم اگه پاسخ دهید

 9. ناشناس گفت:

  سلام، حداقل میزان مساحت واحد های مسکونی در مجتمع ها چقدر میباشد،؟ آیا میتوان مساحت پارکینگ و انباری جزء مساحت کل حداقل بنا باشد؟ و در چه صورت امکان بیشرین ارتفاع وجود دارد؟ و در صورت ساختن ۴ الی ۸ طبقه روی پیلوت در حالت کلی چکار باید کرد؟

 10. بهزاد آقاجانزاده گفت:

  باسلام به زمین ۱۵۵ متری پروانه ساخت داده میشود؟باتشکر

 11. علی گفت:

  سلام در مورد مشرفیت ساختمانی که در جنوب زمین اینجانب بنا شده مالک علیرغم اینکه ۱.۵متر از دیوار جنوبی بنده ساختمان ساخته ایا میتواند پنجره رو به باز کند و اگر اری ایا نباید ارتفاع پنجره از کف تمام شده اطاقها ۱.۷۵باشد. ناظر دهیاری کردیچال کلاردشت الان فرمودند نیازی به رعایت ۱.۷۵متر از کف نیست ممنون

 12. علی اکبر گفت:

  درود، در روستا تا چند طبقه مجوز میدن آیا همسایه میتونه مانع بشه؟

 13. علی کرمی گفت:

  یکی از اقوام زمینی به مساحت ۳۴۴ متر در یک روستا در گیلان خریده ابتدا کاربری مسکونی نبوده و پیش پرداختی داده تا کاربری مسکونی بگیرد و فروشنده پس از پیگیری نامه ای از بنیاد مسکن شهر مربوطه گرفته که تغییر کاربری را صادر کرده و مهر و امضا هم دارد و نوشته ۲ طبقه می تواند بسازد آیا این نامه قطعی است و با آن می تواند پروانه ساخت بگیرد و بقیه پول زمین را کامل بدهد یا از جای دیگر هم باید تاییدیه بگیرد لطفا راهنمایی فرمایید چطور مطمئن شود. با تشکر

 14. ایمان گفت:

  سلام. کاربری سرویس آپارتمان یعمی چی؟؟؟

  من یه مجتمعی رو میخوام بخرم.توی پایان کارش نوشته کاربری سرویس آپارتمان

 15. حمید گفت:

  سلام زمینی دارم ۱۰۰ متر است به من پروانه ساخت نمیدن چکار کنم آیا قانونی هست که من بتونم زمینمو بسازم

 16. S.h گفت:

  با عرض سلام خسته نباشید زمینی ۱۰۰متری دارم در روستا نامه از دهیاری به بنیاد مسکن زده شد بابت اینکه وضعیت زمین چگونه هست و جواب نامه در مورد زمین کاربری مسکونی دارد ولی دفتر فنی دهیاری اجازه ساخت نمیدهد بدلیل اینکه متراژ زمین کم هست آیا تبصره دارید که بتوانم از کانال دیگر کارم را پیش ببرم آیا زمینهای قدیم تقسیم شده شامل این بازدارندگی هم میباشد یک راهکار عنوان کنید

 17. خشایار سلگی گفت:

  با سلام و احترام، به استحضار می رساند که اینجانب قصد خرید ملکی به مساحت حدود ۱۰۰۰ متر را دارم که در آن یک بنای بسیار قدیمی به مساحت حدود ۱۲۰ متر قرار دارد. قسمتی از بنای حدود ۱۰۰ ساله خراب شده ولی دیگر بخشهای آن به صورت انبار و یک اتاق نشیمن در حال استفاده است. ملکهای شمالی و جنوبی این ملک
  در حریم طرح هادی روستا قرار دارند ولی ملک یاد شده که کنار جاده اصلی و حاشیه بافت قدیم روستا نیز قرار دارد در حریم قرار داده نشده است. اگر محبت کرده و اعلام فرمایید آیا امکان گرفتن جواز ساخت در چنین ملکی و قرار گرفتن آن در طرح هادی روستا وجو دارد یا خیر بسیار سپاسگزار خواهم شد.

 18. محمد یکتا گفت:

  با سلام،
  زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر در خارج از بافت روستا در مجاورت روستا و یک شهرک به صورت باغ با تعدادی درخت پرتقال . زمینهای اطراف این ملک همه ساخته ویا نیمه کاره است. دارای سند معمولی قولنامه ای ونقشه utm.
  قصد ساخت یک سویت ۹۰ متری یا خانه باغ را دارم . آیا برای اجرا نیازی به مجوز هست و از چه ارگانی . از دهیار که درخواست مجوز کردم گفتند که احتیاجی نیست همه بدون مجوز میسازند و همینطور هم هست. آیا بعد از ساخت و یا در حین ساخت بدون مجوز سازمانی یا ارگانی با شکایت محلی دستور توقف یا تخریب صادر خواهد کرد؟ این ملک در حوزه بخشداری چالوس واقع شده.
  لطفا از از اشخاصی که در این مورد می‌توانند مرا راهنمایی کنند با moyekta2500@gmail.com تماس حاصل فرمایند. زحمات شما را جبران خواهم کرد. با تشکر

 19. اصغر گفت:

  سلام این استناد به کدام قانون هستش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 20. محمد گفت:

  با سلام
  بنده قصد خرید یک قطعه زمین در منطقه لاهیجان استان گیلان دارم، که زمین در منطقه روستایی واقع شده و زمین چای کاری بوده که دارای طرح هادی است، از افراد اونجا پرسیدم در مورد گرفتن جواز ساخت و سند گفتن که حدود ۱۰میلیون تومان هزینه داره و امکان پذیر، لطفا اگه کسی در این مورد اطلاعاتی داره راهنمایی کنه ممنون میشم.

 21. علی.ن گفت:

  باغچه ۸۰۰متری دارم که۱۴۰متربنای قدیمی ۳۰ساله دارم واقع درروستا که درطرح هادی قرارگرفته.قصدداشتم بفروشم میگویند ازبخشداری پایان کار بگیر.حدودا هزینه پایان کار چقدر میشه ایا به دهیاری هم وجهی باید پرداخت شود.باتشکر ازحمات استادان.

 22. مونا گفت:

  با سلا م خسته نباشد من زمینی را در منطقه بندر انزلی خریدم وکالتی اما این آقا پروانه ساخت گرفته به من نمیده
  خواستم بپرسم من میتونم پروانه ساخت را خودم اقدام کنم و بگیرم مننون

 23. ناشناس گفت:

  سلام وقت بخیر یک پروانه چند روز طول می کشه تا صادر بشه من حدود یک ماه است تکمیل پرونده نمودم اما خبری نیست

 24. یکی گفت:

  با سلام وتبریک عید
  من یک مغازه سال هفتادوپنج شروع بساخت کردم و سال هفتادوهفت تمام کردم حالا برای گرفتن امتیاز آب برق نیاز ب مجوز از بخشداری شهرستان رودان استان هرمزگان دارم همه مراحل اخذ پروانه ساخت وکلیه پرداخت ها انجام شده
  الان چند ماهه می رم بخشداری شهرستان رودان استان هرمزگان یا بخشدار نیست یا میگه عکس هوایی بیار
  حالا عکس هوایی فقط سال هفتادوچهار دارند ودیگر ندارند تا سال ۸۶ولی بخشداری میگه باید عکس قبل از سال۸۱بیاری گفتم کسی عکس رودان قبل از سال ۸۱نداره توی خونه شاید بدرد بخشداری بخوره کار ماهم راه بیوفته

 25. مولانا گفت:

  رودان اصلن قانون نداره من به عنوان یک شهروند میگم مسئولین رودان حتی دیپلم هم فکرکنم ندارن

 26. مهدی گفت:

  سلام وقت بخیر
  زمینی به مساحت ۷۰۰ متر دارم که چند سال پیش بصورت قولنامه ای خریداری کردم و مهر دهیاری روی قولنامه هست
  میخواستم برای جواز ساخت اقدام کنم که گفتن دهیار در طرح هادی زمین رو ورزشی اعلام کرده و نمیتونم جواز ساخت بگیرم
  خواستم بپرسم چطور این مشکل رو حل کنم
  و سوالم اینه که وقتی دهیار به عنوان زمین مسکونی پای قولنامه مهر زده چطور تونسته همین زمین رو به عنوان زمین ورزشی توو طرح هادی اعلام کنه ؟؟

 27. F.majidifar گفت:

  باسلام،لطفا مستند قانونی که اجازه صدور پروانه را به دهیاری داده است،اعلام نمایید.

 28. صادق گفت:

  زمینی ک تک قواره هست ودورتادورش ساخته شده و داخل بافته و همسایه ها همه جپازساخت دارن چرا ب من جواز ساخت نمیدن میگن تفکیک بایدبشه .اگه مشکل تفکیکه چرا همسایه ها جوازگرفتن

 29. کاظم خانی گفت:

  با سلام
  من زمینی خریدم که تو بافت روستایی هست و کاربری زراعی دارد. قبل از عقب نشینی متراژ ۲۰۰ متر بوده بعد از عقب نشینی مقدار زمین موجود ۱۴۲ متر می باشد آیا بنیاد مسکن مجوز ساخت برای این ملک صادر می نماید؟

 30. هادی هدایتی گفت:

  باسلام واحترام
  قطغه زمینی به متراژ ۵۱۰متر تو بافت روستایی دارم بصورت قولنامه یی خریداری شده .میخواستم بپرسم که میشود دور انرا دیوار بکشم و یه ساختمان ۸۰الی ۱۰۰متری بسازم وبقیه ش مثل همه روستاییان عزیز یه طویله برای پرورش گوسفند وچند تا درخت هم بکارم واگه خدا بخواهد از مصرف کننده بودن خلاص شویم وبه صف تولید کنندگان عزیز قراربگیرم ۰از سال ۹۷تا الان دهیاری منطقه اجازه نمیده ومیفرماید که باید زمین در طرح هادی قرار بگیرد.تا مجوز ساخت بدیم در تمام دنیا از تولید کننده حمایت های متوع وگوناگونی میشود ولی در مملکت گل وبلبل حمایت نمی کنن هیچ سنگ اندازی هم میشود الان سرمایه من از اون تاریخ تا الان به یک پنجم کاهش یافت وحتی نتوانستم یک بره پرورش بدم ونفری را سر کار ببرم البته اینرا هم اضافه کنم که قصد راه اندازی طرح نسبتنا بزرگی داشتم ولی ترجیح دادم که ابتدا از یک پروژه آزمایشگاهی کوچک شروع کنم که این بلا سرم اومد. خدا کند این مسولین نابخرد عوض بشن وافراد پابه کار در راس قرار بگیرن .وسلام

 31. ناشناس گفت:

  با سلام از دهیاری ها واعضای شورای قائم آباد کرمان جهت کمترترددنمودن در زمان شیوع کرونا تقاضای تمدید دوماهه پروانه های ساختمانی روداریم

 32. جواد فغانی گفت:

  سلام عرض ادب سوالی داشتم در روستایی که یک ساختمان حدود ۳۰ سال داریم و انشعابات و … هم محیاست اکنون برای دریافت مجوز ساخت و بازسازی مراجعه کرده ایم میگویند این ساختمان در طرح هادی و نقشه نیست چکار باید بکنیم ؟

 33. بابک رئیسی گفت:

  با سلام
  من یک قطعه زمین روستائی دارم که درابتدای سال ۹۳ پروانه ساختمانی گرفتم ولی متاسفانه نتوانستم بسازم.
  الان دهیاری میگوید پروانه شما باطل شده و زمین از طرح مسکونی خارج شده و باید مراحل را از اول طی کنم !
  خواستم بپرسم آیا راه حلی دارد که پروانه تمدید کنم؟

 34. جواد گفت:

  سلام من یک قطعه زمین درروستایمان خریداری کردم ازبنیادمسکن درسال ۹۲پروانه گرفتم اماازان زمان تاب الان موفق نشدم خانه بسازم ایامیشه پروانه رودوباره نمدیدکنیم تازمانی که کرونادست ازسرمون برداره وضع مالی بهتربشه بتونیم بسازم خواهش میکنم پاسخ بدید؟

 35. مدیر کل اینده گفت:

  سلام آره میشه تمدید کرد

 36. حمیدرضا ریاحی فر گفت:

  باسلام.اینجانب درروستای خودم وپس از اخذ پروانه ساختمانی از بنیاد مسکن خانه احداث کردم ولیادارهد برق به بهانه اینکه خارج بافت (خانه من الحاق به بافت هست ومجوز دارم|)وخانه روستایی نیست وویلایی هست و… از اعطا برق خودداری میکند وهزینه انتقال(علاوه برانشعاب)ازبنده مطالبه میکند.چه راهنمایی میفرمائید ضمن اینکه منزل بنده۳۰۰متر با تیربرق فاصله داشته زمین بنده الحاق به بافت بوده وپروانه ساختمانی هم دارم .ممنونم اگه راهنمایی بفرمائید

 37. ابراهیم از خوزستان گفت:

  باسلام
  من یک سوالی دارم اگه ممکنه پاسخ بدید
  بنده در سال ۹۶ ۳۰۰ متر زمین در یکی از روستاهای خوزستان خریدم و ابتدایی سال ۹۷ به دلیل اینکه در روستا سند رسمی وجود ندارد برای ساخت و ساز هیچ جلو گیری نمیشد اما متاسفانه همان روستا که حتی یک بانک هم ندارد و حتی یک میدان مرکزی ندارد با رای استانداری یه شهر تغییر پیدا کرد و فقط یک دفتر شهرداری تاسیس کردن که بتواند از آب گل آلود ماهی بگیرد این شهرداری هیچ شرایطی برای مردم درست نکرد فقط به دنبال باج گیری از مردم فقیر روستا تاسیس شده و بنده قبل از اینکه شهرداری تاسیس بشه شروع به ساخت کردم و در انتها که به دنبال انشعابات بودم گفتن باید شهرداری تایید کند وقتی رفتم شهرداری کلا گفت شما چرا پروانه ساخت نگرفتی و بعد از این همه خرج اما نتوانستم انشعابات را بکشم مجدد تکرار میکنم که قبل شهر شدن اینجا من اقدام به ساخت کردم حتی دهیاری و شورای هم برای من امضا کرده بودن اما شهرداری با قلدری به دنبال خالی کردن جیب مردم فقیر روستا است و واقعا نمیدونم تکلیف ما چیه چکار باید بکنم
  باتشکر

 38. محمد گفت:

  سلام
  مواد بیان شده در مراحل صدور پروانه از چه قانون یا آیین نامه ای استخراج شده است؟

 39. علی از کرمان گفت:

  به قطعه زمین در روستای سیرچ کرمان از یکی از وراث خریدم به مساحت ۲۰۰ متر آیا مجوز ساخت یک واحد مسکونی ۶۰ متری می دهند

 40. باقر گفت:

  سلام بنیاد مسکن بهم تغییر کار بر ی داده از باغ به مسکونی به مقدار یک پلاک در بر معبر من از منظور نامه چیزی متوجه نشدم مقدار زمین من نزد یک به ۵۰۰ متر در انتهای زمین شروع به ساخت کردم نقشه نظام مهندسی و پروانه دهیاری هم دارم الان بنیاد میگه چون رفتی انتهای زمین بهت وام نمی دیم پروانه ساخت هم دارم اگه نخوام وام بگیرم ایا برای پایان کار برام مشکلی پیش میاد ممنون میشم رهنمایی کنید پناه حق

 41. نصیری گفت:

  سلام ساختمانی درروستا خریدم که پروانه یاهمان شناسنامه ساختمان داردولی مشکلی هست اینکه ۳دونک ازاین پروانه به اسم بابای فروشنده است که به رحمت خدا رفت فروشنده ۶دونک به اسم مازد درسند دستدارمی برای۶دوک پروانه چکارکنیم لطفا راهنمایی فرمایید

  باتشکر

 42. بابک گفت:

  سلام و عرض ادب
  ۳ سال پیش برای یک زمین در سیاهکل
  در دهستان مالفجان پروانه ساخت گرفتم دو سالش که گذشت یک بار هم تمدید کردم آیا دوباره هم میتوانم تمدید کنم چون من شنیدم اگر در این مدت ۳ سال ساختمان ساخته نشود دیگه پروانه نمی‌دن ممنونم

 43. ناشناس گفت:

  سلام.خانه ای که پروانه نداره سالی چند جریمه داره؟

 44. سیده مریم شجاعی گفت:

  باعرض سلام وخسته نباشید
  همسرمن زمینی در روستا دارند که قصد ساختش رو داریم ولی متاسفانه دهیاری پروانه نمیدهدبه دلیل اینکه متراژ زمین کمتراز۲۰۰متراست درصورتیکه زمان خریدزمین گفتن بامتراژ۱۵۰ به بالاپروانه ساخت میدهندولی الان می گویندکه بخشنامه جدیداست وپروانه نمیدهندتکلیف چیست

 45. فاطمه گفت:

  سلام زمین معدل ۲۸ متر خریداری کردیم آیا میتوانیم برای تجاری جواز ساخت بگیریم ؟ ممنونم

 46. اعظم گیاه چین گفت:

  با عرض سلام.
  ملکی که پس از طی مراحل قانونی و بخصوص استعلام بنیاد مسکن جواز ساخت آن توسط دهیاری صادر شود.
  آیا فردی از وراث مالک اولیه زمین میتواند پس از ان مدعی شود که از این ملک سهم داشته وبرای مثال در جریان امر قرار نگرفته وبه نوعی از لحاظ قانونی متعرض شود و برای خریدار نهایی ملک که جواز ساخت بنام اوست ،
  مشکلی ایجاد نماید؟

 47. حمید تولائی گفت:

  با سلام
  زمینی خریدم که در بافت است مالک قبلی تغییر کاربری از زراعی به مسکونی انجام داده. رفتم برای جواز میگن جواز بنام مالک قبلی صادر خواهد شد. مالک قبلی در دسترس نیست ایا راهی دارد که بنام اینجانب که مالک فعلی است جواز صادر شود

 48. اسدیان گفت:

  سلام .من ۷۵ سهم از یک قطعه زمین ۴۰ سهم به متراژ ۴۰۰۰۰ سهم تقریبا ۱۸ پیش خریدم توی پوئینک ورامین .الان میخوام مجوز و پروانه ساختش بگیرم متاسفانه زمین هم مشاع .خب حالا با اوصاف که زمین ۴۰ هزار مترش مشاع و ۷۵ سهم مشاع از عرصه و اعیان سهم من است آیا هیلاری پروانه ساخت میده چکار باید بکنم این زمین ۲۰ سال شده برام معما لطفا راهنمایی کنم ببینم اگر واقعا زمین به صورت کلاهبرداری بهم واگذار شده از طریق قانون وارد بشم ا

 49. پیمان درانی گفت:

  سلام من یک زمین ۳۴۰متری خریدم که باعقب نشینی تاییدشده درجواز ونامه بنیاد مسکن روستایی شروع به ساخت نمودم.کوچه از۵=۵به ۸می باید تبدیل شود ومن طبق نقشه عقب نشینی کرده تمومی خواهم دیواربکشم.ولیدهیاری می گوید زمین مقابل راه داده استواستشهادجمع کرده ومن دوباره می بایست عقب نشینی کنم.من باید به کجا پارچه راهی شکایت خود اپیش ببرم؟سپاس

 50. علیزصا صبور گفت:

  سلام و وقت بخیر بنده یک ساختمان در یک قطعه زمین در شهرستان سیاهکل دارم و با توجه به نیاز به باز سازی درخواست مجوز مرمت و بتزسازی از رهیاری نمودم و پس از طی مراحل اداری و اخذ استعلامات از جهاد و منابع طبیعی و ادراه راه و بنیاد مبنی بر موافقت بر بازسازی حال دهیاری بابت بازسازی ساختمان قدیمی برای بنده مبلغ پنج میلیون تومان فیش عوارص صادر کرده حال سوال دارم مگر طبق بند ۷ ماده ۲ مقرارت عمومی مربوط به جواز ساختمانهای روستایی و گروانه ساخت روستایی گه اشاره به معاف بودن بازسازی املاگ دارد نباید اینجانب معاف از گرداخ این عوارص باشم

 51. محمدعلی حقیقی مامودان گفت:

  باسلام و خسته نباشید
  پدرم یک قطعه زمین به من دادن میخوام برای ساختن واحد مسکونی اقدام بکنم.بنیاد مسکن رفتم برای پروانه ساخت گفتن ازطریق کافی نت اقدام بکنم.کافی نت مراجعه کردم سایت باز نمیشه .میخوام منو راهنمایی بکنید که چکار بکنم ممنون از زحمات شما

 52. حميد گفت:

  با سلام و وقت بخیر
  من یک زمینی دارم که از نظر بنیاد مسکن در خارج از طرح هادی قرار داشت ، در سال ۹۶ موافقت اصولی برای بسته بندی از جهاد کشاورزی گرفتم اما بعد امور اراضی طی نامه ای با مجوز من مخالفت کرد و به دیوان عدالت اداری هم از جهاد کشاورزی طبق تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری شکایت کردم یک سال بعد دیوان با جواب غیر منطقی خواسته مرا رد کرد و من همچنان اصرار به ساختن بنا داشتم تا اینکه در سال ۹۹ پی ساختمان را با میلگرد و بتون آماده ساختم ، الان پروانه ساختمان می خوام با توجه به اینکه زمین در مرز طرح هادی بوده که خارج از طرح اعلام شدو با وجود دو بار تعویض طرح هادی زمین من داخل طرح نیامده ،به نظر شما غیر از ادامه شکایت و اطاله دادرسی، چه باید کرد ؟

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011