معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

شرکتهای توسعه تعاونی دهیاریها در گروه شرکتهای حقیقی هستند.

20 تیر 1396

شرکتهای توسعه تعاونی دهیاریها در گروه شرکتهای حقیقی هستند وتابع ضوابط قوانین شرکتهای تعاونی خواهند بود ودر اساسنامه مسئولیتها توضیح داده شده است ۳ رکن اصلی شرکتهای تعاونی که شامل هیئت مدیره مجمع وبازرسان می باشد در این خصوص مسئولیت حقوقی دارند
والبته سهامداران این قبیل شرکتها دهیاران هستند وتمام کارکرد مالی شرکت بایستی در دفاتر پلمپ شده روزنامه وکل ومعین ثبت گردد.
ورود وخروج کالا طبق ضوابط باشد.
واگر شرکت بخواهد در کارهای پیمانکاری شرکت کند بایستی سقف ان را از اداره تعاون استعلام کند.
مشکلات عمده شرکتهای تعاونی دهیاریها عوامل اجرایی هستند که با دخالتهای خود مانع از رشد این شرکتها شده اند.

شرکتهای توسعه تعاونی دهیاریها در گروه شرکتهای حقیقی هستند وتابع ضوابط قوانین شرکتهای تعاونی خواهند بود ودر اساسنامه مسئولیتها توضیح داده شده است ۳ رکن اصلی شرکتهای تعاونی که شامل هیئت مدیره مجمع وبازرسان می باشد در این خصویپص مسئولیت حقوقی دارند
والبته سهامداران این قبیل شرکتها دهیاران هستند وتمام کارکرد مالی شرکت بایستی در دفاتر پلمپ شده روزنامه وکل ومعین ثبت گردد
ورود وخروج کالا طبق ضوابط باشد
واگر شرکت بخواهد در کارهای پیمانکاری شرکت کند بایستی سقف ان را از اداره تعاون استعلام کند
مشکلات عمده شرکتهای تعاونی دهیاریها عوامل اجرایی هستند که با دخالتهای خود مانع از رشد این شرکتها شده اند.

  • 20 تیر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011