معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

امنیت شغلی دهیاران حلقه آبادانی روستاها

11 مرداد 1396
امنیت شغلی دهیاران

توسعه همه جانبه روستایی یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید است.

به گزارش خبرگزار روزنامه زمان مرضیه گودرزی : با ایجاد بالغ بر ۴۰۰دهیاری در البرز، قانون وظایفی بر عهده دهیاران قرار داده اما این دهیاران علی رغم گذشت سالها هنوز نتوانسته اند بزرگترین مطالبه یعنی < امنیت شغلی دهیاران >را ایجاد کنندکه استخدام نشدن بسیاری از آنها گواه این مدعاست.

در حالی که برابر قانون یکی از وظایف دهیاران در کشور شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت در جهت تامین کار برای افراد بیکار با همکاری دستگاه های ذیربط است، خود نه تنها امنیت شغلی دغدغه روزانه آنهاست بلکه در همین شرایط باید روستاییان را به رعایت سیاستهای اشتغال زایی دولت تشویق و ترغیب کنند.

دهیاران سنگربانان خدمت دولت به مردم هستند. دهیاران بیشترین شناخت را نسبت به امکانات و پتانسیل های روستاییان سراسر کشور دارند، اما در حوزه های مختلف دغدغه هایی دارند که باید تدبیر لازم برای آنها اندیشیده شود.

اخیرا دولت از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده تا کنون اعتبارات بالایی به دهیاری ها برای انجام امور توسعه ای اختصاص داده است.

در بودجه سال جاری سهم ۲۰ درصدی دهیاری ها از محل این درآمد به ۳۵ درصد افزایش یافته چرا که مدیریت دهیاری ها در سال های گذشته مطلوب بوده است.

برخی از دهیاریها اقدامات خالقانهای برای تولید و ایجاد اشتغال انجام دادهاند که باید این اقدامات در جامعه معرفی تا آنها تشویق شوند.

علیرغم همه کارهای انجام شده، یکی از مسائلی که امروز با آن روبرو هستیم شکاف در زندگی شهری و روستایی است زیرا امکانات و خدمات بصورت عادالنه در نقاط مختلف کشور توزیع نمی شود.

در شرایطی که مطالبات دهیاران در حوزه های مختلف به ویژه استخدامشان بی پاسخ مانده است در سه سال دهیارهای جدید در البرز تاسیس شده است.

رویکرد الیحه دهیاری ها که توسط وزارت کشور تهیه و به دولت ارائه شد و در کمیسیون های مربوطه به تصویب رسید، افزایش اختیارات دهیاری ها، افزایش میزان درآمدها برای هماهنگی و قدرت اجرایی بیشتر دهیاری ها را دنبال می کند.

طبق گفته وزیر کشور در لایحه دهیاری ها به امنیت شغلی دهیاران توجه شده است.

در مقایسه با ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتباری که از سال ۸۰ تاکنون به دهیاری ها ارائه شده بود، ۷۳۰۰ میلیارد تومان در سه سال گذشته به دهیاران پرداخت شده است .

با این تفاسیر تهیه سند توسعه روستایی که با متولی گری دهیاران و شوراها به عنوان الگوی مناسب توسعه به مرحله اجرا درآمد.

با توجه به۴۸ وظیفه و اختیار که بر دوش دهیاران قرار کرفته که از مهم ترین آنها می توان به بهبود وضع زیست محیطی روستا، کمک به شورا درخصوص بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی اشاره کرد. مسئولیتهای مهمی که رسیدگی کامل به آنها نیازمند فراغت از دغدغه استخدام و امنیت شغلی است.

متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کل کشوربا یکسری کارهای دور از انتظار و دالیل غیر منطقی، اجازه ندادند این لایحه مهم در مجلس تصویب شود.

  • 11 مرداد 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011