معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

بیمه دهیار و کارکنان دهیاری

۲۱ شهریور ۱۳۹۶
بیمه دهیار و کارکنان دهیاری

بیمه دهیار و کارکنان دهیاری. کارکنان دهیاریها که بمنظور اداره امور روستاها بصورت خودکفا و با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل و فعالیت مینمایند در سراسر کشور مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

 

باستناد تبصره “1 “ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و به موجب ماده 9 آئین نامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب 3699ت26923 مورخ 13/4/83 هیات محترم وزیران، دهیار و کارکنان دهیاریها که بمنظور اداره امور روستاها بصورت خودکفا و با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل و فعالیت مینماینداز تاریخ تصویب آئین نامه استخدامی(1/4/83 ) در سراسر کشور مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت مقتضی است مراتب به کارفرمایان مربوطه اعلام تا از تاریخ یادشده نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان فوق الذکر اقدامات لازم معمول نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، کارشناسان ارشد درآمد، امور فنی بیمه شدگان و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها، روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین ذیربط شعب میباشند.

 

 

دانلود فایل PDF 

  • ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • ۳ دیدگاه
  • |
  1. حامد راشدی گفت:

    سلام اینجانب از سال ۱۳۸۳ تاکنون دهیار هستم ولی بیمه تامین اجتماعی برایم پرداخت نشده بجز ۴ ماه ایا میتوانم ادعا بکنم . باتشکر

  2. محمدتقی زاهدی گفت:

    برنامه ترز میخوام با تخفیف

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011