معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اساسنامه شرکت تعاونی دهیاری

26 دی 1396
اساسنامه شرکت تعاونی دهیاری

اساسنامه شرکت تعاونی دهیاری های کشور تصویب شده در سال ۱۳۹۳

فصل اول
ماده ۱ – نام شرکت تعاونی دهیاریهای……………………………………. و نوع آن …………………………. است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می شود.
ماده ۲– اهداف تعاونی:
۱- استفاده از مشارکت‌های اقتصادی داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، معدنی، کشاورزی، بهداشتی، آموزشی، رفاهی و نظایر آن‌ها.
۲- تلاش در جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار.
۳- توسعه و گسترش فعالیت‌ها به منظور افزایش درآمد و ارتقاء سطح معیشت و بهداشت و رفاه اهالی روستا.
۴- کمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی نهاد دهیاری.
۵- تسهیل در ارایه خدمات و اجرای پروژه‌های دهیاری‌ها.

دانلود فایل PDF اساسنامه شرکت تعاونی دهیاری (شهریور ۱۳۹۳)

ماده۳– موضوع فعالیت :
۱- سرمایه گذاری و مشارکت در انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، خدماتی و‌‌.‌‌.‌‌.
۲- مشارکت و همکاری در اجرای پروژه‌ها و ‌طرح‌های عمرانی، بهداشتی، آموزشی و‌‌.‌‌.‌‌.
۳- همکاری و اجرای ‌طرح‌ها و پروژه‌ها درجهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی و حفظ و بهبود محیط‌زیست.
۴- طراحی و احداث و اداره واحدهای تولید صنایع روستایی و صنایع دستی.
۵- همکاری و مشارکت و سرمایه گذاری در احداثبت نواحی قطب‌های صنعتی و کشاورزی.
۶- احداث و ساخت مجتمع‌های ورزشی، تفریحی، رفاهی و‌‌.‌‌.‌‌..
۷- احداث و ساخت و اداره مجتمع‌های اداری، خدماتی مانند توزیع کالا، سوخت، مخابراتی، بازار محلی.
۸- تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و ان‌هار عمومی و مجاری آب و فاضلاب و لایروبی قنوات و تأمین آب آشامیدنی و برق روستا.
۹- مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و ساخت و اداره امور مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، پزشکی و واکسیناسیون درجهت پیشگیری از امراض و بیماری‌های واگیردار.
۱۰- مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت و بهینه‌سازی مسکن، معابر و جاده‌ها و همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درجهت بهبود وضع اسکان اهالی.
۱۱- سرمایه‌گذاری و قبول سرمایه‌های داخلی و خارجی و قبول هدایا و کمک‌های سازمان‌های خیریه نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به منظور انجام فعالیت‌های اقتصادی درجهت افزایش درآمد و ارتقاء سطح معیشت اهالی.
۱۲- همکاری و سرمایه‌گذاری و ساخت و اداره پایانه‌های مسافربری و حمل بار و محصولات کشاورزی و صنعتی روستا.
۱۳- سرمایه‌گذاری و احداث بازارها و نمایشگاه‌های داخل و خارج از روستا به منظور نمایش، عرضه و فروش محصولات تولیدی و کشاورزی و خدماتی اهالی روستا.
۱۴- همکاری و سرمایه‌گذاری و اداره نانوائی‌ها و فروشگاه‌ها به منظور ارائه نان مرغوب و توزیع اجناس سهمیه‌بندی شده و کالاهای ارزان قیمت.
۱۵- سرمایه‌گذاری درجهت بهبود تولیدات کشاورزی و صنعتی از طریق کلاس‌های آموزشی و دستیابی به نهاده‌های کشاورزی و صنعتی ارزان و مرغوب و تولیدات با کیفیت.
۱۶- ساخت و اداره میادین خرید و فروش دام و طیور و محصولات کشاورزی.
۱۷- کمک به تشکیل تعاونی‌های مسکن، مصرف درجهت بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش سطح درآمد و کمک در مواقع ضروری به اهالی.
۱۸- ساخت و اداره مجتمع‌های دامپزشکی درجهت حفظ و نگهداری دام و طیور اهالی.
۱۹- همکاری و سرمایه‌گذاری و ساخت امور رفاهی و ضروری مانند آب، برق، تلفن و‌‌.‌‌.‌‌.
۲۰- همکاری و احداث و اداره اماکن تفریحی، فرهنگی، دهکده توریستی به منظور جلب گردشگر و توریست و حفظ آثار باستانی.
۲۱- سرمایه گذاری و احداث و اداره واحدهای آموزشی عمومی- تخصصی به منظور ارتقاء سطح سواد و بینش و مهارت اهالی و آمادگی آموزش در سطوح بالاتر نظیر دبستان، راهنمایی و دبیرستان کلاس‌های آموزش زبان قرآن تقویت و آمادگی کنکور.

دانلود فایل PDF اساسنامه شرکت تعاونی دهیاری (شهریور ۱۳۹۳)

تبصره۱– درصورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

ماده ۴– حوزه عملیات تعاونی استان : ……………………………………… می باشد.
ماده ۵ – مدت تعاونی از تاریخ ثبت نا محدود است.
ماده ۶– مرکز اصلی عملیات تعاونی ………………………………………………………..و نشانی آن …………………………………………………………………………………………………………………………….. است.
هیئت مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضا در مورد تغییر آن اقدام کند. دراینصورت میبایست موضوع از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد.
(شهر و یا روستایی که اداره امور تعاونی درآن مستقر است بعنوان مرکز اصلی تعاونی باید نوشته شود؛ نشانی دفتر مرکزی نیز بعنوان نشانی مرکز اصلی درج شود.)
ماده ۷– سرمایه اولیه تعاونی مبلغ…………………………………. ریال‌است‌که ‌به ……………… سهم …………………. ریالی منقسم گردیده است. مبلغ……………………………… ریال آن نقداً توسط اعضاء‌ پرداخت و مبلغ……………………………… ریال آن توسط………………..(دستگاههای‌موضوع‌ماده۱۷قانون‌بخش تعاونی درصورتیکه‌شریک تعاونی باشند باید نوشته شود) تأمین ‌و معادل ……………………………….. ریال نیز به صورت آورده غیر نقدی توسط اعضاء/دستگاههای موضوع ماده۱۷ قانون تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد آنها می باشد.
ماده ۸– هریک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک‌سوم مبلغ اسمی سهامی راکه خریداری نموده، درموقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.
تبصره– اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خودرا تأدیه نمایند.
ماده ۹ – سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند. دراینصورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از ۳۰ درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند.
ماده ۱۰– سهام تعاونی بانام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجدشرایط) جدید با موافقت هیئت مدیره و با رعایت ماده ۹ مجاز می باشد.
ماده ۱۱– تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد برای هریک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.
تبصره۱– ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد؛ مادام که اوراق سهام صادرنشده تعاونی باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد،مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.
تبصره۲– نام و نشانی و تعداد سهم هریک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هرنقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید، از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت
ماده۱۲– عضویت در تعاونی برای دهیاری‌های تابعه بخش یا شهرستان یا استان که مجوز تاسیس از وزارت کشور دریافت نموده و راه‌اندازی شده باشند، امکان‌پذیر است:
الف-شرایط عمومی
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۳- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.
۴- درخواست‌کتبی‌عضویت ‌و‌تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل…………….. سهم از سهام تعاونی.
ب- شرایط اختصاصی
۱-………………………….
صرفاً شخصیت حقوقی نهاد دهیاری می‌تواند به عضویت تعاونی دهیاری‌ها درآید.
تبصره ۱:دهیارانی که به نمایندگی از دهیاری در تعاونی ذی ربط درهیات مدیره سمت دارند،چنانچه به هر دلیل (استعفا،عزل و…)از سمت دهیار برکنار شوند، سمت هیات مدیره آنها در شرکت تعاونی دهیاری ها نیز کان لم یکن خواهد بود و دهیاری ذیربط موظف است در اولین فرصت نماینده قانونی خود را جهت شرکت در جلسات هیات مدیره به شرکت تعاونی معرفی نماید.
‍‍ تبصره۲: درصورت دریافت درخواست عضویت دهیاری‌های تازه تأسیس و واجد شرایط، هیئت مدیره مکلف است در اسرع وقت ضمن بررسی موضوع و درصورت واجد شرایط بودن با عضویت دهیاری مربوط موافقت نماید.
تبصره ۳– احراز شرایط عضویت هر متقاضی بعهده هیئت مدیره است و هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی هیئت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هریک از شرایط مذکور باشند،درخواست عضویت آنها را ردکند.
تبصره ۴– احراز شرایط داوطلبان عضویت قبل از انتخاب اولین هیأت مدیره برعهده هیأت مؤسس تعاونی می‌باشد
ماده ۱۳– مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی(موضوع ماده۱۷ قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشدمگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده ۱۴ – کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل‌کنند.
ماده ۱۵– تعاونی می تواند توسط هیئت مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و درصورت وصول نشدن طلب و سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ اخطارنامه،ازکل مطالبات وی از تعاونی و درصورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول باقی مانده طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.
ماده ۱۶ – خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.
تبصره– درصورتیکه خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

دانلود فایل PDF اساسنامه شرکت تعاونی دهیاری (شهریور ۱۳۹۳)

ماده ۱۷– در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:
۱- از دست دادن هریک از شرایط عمومی یا اختصاصی عضویت مقرر دراین اساسنامه،به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.
۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دواخطارکتبی توسط هیئت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم.
۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با تعاونی رقابتی ناسالم نماید.
تبصره– تشخیص موارد فوق بنا به ‌پیشنهاد هریک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی‌ عادی‌ خواهد ‌بود.
ماده ۱۸– درصورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام عضو براساس …………………. محاسبه و پس از منظورنمودن سایرحقوق و مطالبات وی، به دیون تعاونی تبدیل میشود و پس از کسربدهی وی به تعاونی ، به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهدشد.
(در جای خالی می توان از هریک از روشهای قیمت روز، ارزش اسمی، میانگین ارزش روز و ارزش دفتری، ارزش ویژه شامل مجموع ارزش اسمی و اندوخته‌ها تقسیم بر سهام و یا هر روش مناسب دیگر استفاده کرد.)
ماده ۱۹– درصورتیکه دهیاری تقاضا نماید که سهم دهیاری از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین، قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیئت مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم دهیاری می‌شود

فصل سوم- ارکان تعاونی
ماده ۲۰– ارکان تعاونی عبارتست از :
۱- مجمع عمومی ۲-هیئت مدیره ۳- بازرس/بازرسان.
– مجمع عمومی:
ماده ۲۱– مجامع عمومی تعاونی به دو صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌گردد. چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین نامه تشکیل مجمع عمومی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی خواهد بود.
تبصره– دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات به اعضا از طریق ……………………………………………………. صورت می گیرد.
(یکی از روش های انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی یا دیگر روش های قابل اثبات را انتخاب نمایید.)
– هیئت مدیره:
ماده ۲۲– اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره مرکب از ………. نفر عضو اصلی و ………… نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب اعضای هیات مدیره برای بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.
(در تعاونی های دهیاری با کمتر از ۲۰ عضو, هیئت مدیره مرکب از ۳عضو اصلی و ۲عضو علی البدل و در تعاونیهای با بیش از ۲۰ عضو, هیئت مدیره مرکب از ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل باشد.)
تبصره ۱– هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر را بعنوان نائب رئیس و ۱ / ۲ نفر را بعنوان منشی انتخاب می‌کند.
تبصره۲– در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر جانشین وی در هیأت مدیره می شود. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو، علیرغم ارسال دعوت نامه، بدون عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.
تبصره۳– اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند . حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستور العمل مورد تصویب مجمع عمومی تعاونی است.
تبصره ۴– در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره، به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی تعداد لازم را به طور موقت و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید.
تبصره ۵– درصورت استعفای دسته جمعی هیات مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده تعاونی، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیات مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت عزل اعضا هیات مدیره، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل می شود.
ماده ۲۳ – پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۲۴– هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیر عامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.
ماده ۲۵– جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت می‌گردد و بامضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.
تبصره– جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل می‌گردد.
ماده ۲۶– هیئت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف ذیل است:
۱. دعوت مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده
۲. اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.
۳. نصب و عزل و قبول و استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین حدود وظایف و اختیارات وی.
۴. قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و دریافت استعفای هریک از اعضای هیئت مدیره.
۵. نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و وترازنامه به مجمع عمومی.
۶. تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
۷. تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی تعاونی وتقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۸. پیشنهاد دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا ، حق جلسه و پاداش اعضا هیات مدیره به مجمع عمومی.
۹. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.
۱۰. تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
۱۱. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
۱۲. انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است.
ماده ۲۷– هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی ، و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
ماده ۲۸– معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس/ بازرسان تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی میرسد.
ماده ۲۹– هیئت مدیره وظائف خود را به صورت جمعی انجام میدهد و هیچ یک از اعضا هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیات، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد. هیئت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.
ماده۳۰– تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد ودفاتر و حسابها و موجودی های تعاونی به هیئت مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.
تبصره– شروع تصدی مشروط به این است که (در صورت عدم فوت یا قبول استعفا یا برکناری هیئت مدیره قبلی) مدت ماموریت آنها خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع تصدی، تا زمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیئت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیئت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیئت مدیره جدید باشد.
ماده ۳۱ – مراتب نقل و انتقال باید در صورتمجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرس/ بازرسان تعاونی برسد. صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.
تبصره– در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
ماده ۳۲– استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.
ماده ۳۳ – هیچ یک از اعضای هیئت مدیره، بازرس/ بازرسان و مدیرعامل تعاونی نمی‌تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.
ماده ۳۴– نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت تعاونی در مراجع ذیصلاحیت اقدام کند.
ماده ۳۵– اعضای هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند :
الف- شرایط عمومی
۱. ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)
۲. نداشتن منع قانونی و محجور نبودن.
۳. عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد.
۴. عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.
ب- شرایط اختصاصی
اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان تعاونی علاوه بر شرایط عمومی فوق بایستی دارای شرایط اخصاصی زیر باشند:
۱. دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف محوله.
۲. دارا بودن تحصیلات دانشگاهی ( حداقل مدرک فوق دیپلم) در زمینه مدیریت،حسابداری ،اقتصاد و سایر گرایشهای مرتبط برای بازرس.
۳. داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم برای مدیرعامل .
۴. آشنایی با قوانین و مقررات بخش تعاون و دهیاری ها .

دانلود فایل PDF اساسنامه شرکت تعاونی دهیاری (شهریور ۱۳۹۳)

تبصره : وفق ماده ۱۲۶ قانون تجارت هیچکس نمی توانددرعین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت راداشته باشد.
– بازرسی
ماده ۳۶– مجمع عمومی عادی ……. از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس/ بازرسان انتخاب میکند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. (تعداد بازرسان عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه نفر)
( درتعاونی با کمتر از ۲۰ عضو یک نفر بازرس و درتعاونی‌های با بیش از ۲۰ عضو ۳ نفر بازرس و به همان تعداد علی البدل انتخاب می شود)
تبصره۱– در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس/ بازرسان اصلی، هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس/ بازرسان علی‌البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید .
تبصره۲– حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
تبصره۳– تا زمانی که بازرس/ بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس/ بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.
ماده ۳۷– وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
– نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه .
– رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد – صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره، مجمع عمومی، شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.
– رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
– تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.
– نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط.
تبصره۱– بازرس موظف است / بازرسان موظفند / گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتیکه تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.
تبصره۲– بازرس/ بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌تواند/ می‌توانند بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کند/ کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار نظر دارد/ دارند.
ماده ۳۸– در صورتیکه هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند، مکلف است از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.
ماده ۳۹– بازرس/ بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول است.

فصل چهارم : مقررات مالی
ماده ۴۰– ابتدای سال مالی تعاونی اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند‌‌ ماه همان سال / سال بعد / خواهد بود باستثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه است.
ماده ۴۱– هیئت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارش ها، صورت های مالی پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان ، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا ۳۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس/ بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حساب های تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس/بازرسان قرار دهد و نسخه از آن را نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
ماده ۴۲– هریک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می‌تواند گزارش و یا شکایات خود را به بازرس/ بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن بر شکایت، با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه کند. هیئت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ میشود خواهد بود.
مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان، حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.
ماده ۴۳– در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.
ماده ۴۴– هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد بحساب درآمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم وبه حساب درآمد منظور خواهد شد.
ماده ۴۵– افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، پس از تصویب هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۴۶ – سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:
۱- از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌‌شود.
۲- حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.
۳- حد اکثر …….. درصد از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.
۴- پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص ………………………………………………………………………….. تقسیم می‌گردد.
تبصره۱– ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.
تبصره۲– تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد. استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.
تبصره۳– هیئت مدیره می‌تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد.

فصل پنجم : مقررات مختلف
ماده ۴۷– هر یک از دستگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده باشد می‌تواند نماینده‌ای برای نظارت بر تعاونی‌ و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره به عنوان ناظر داشته باشد.
ماده ۴۸- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقد با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده ۴۹- در صورتیکه مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند درصورت تأئید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.
ماده ۵۰– کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرارگرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
ماده ۵۱– ادغام و انحلال تعاونی آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد.
ماده ۵۲– در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، یا بین تعاونی و اتحادیه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه بالاتر یا اتاق تعاون مربوط ارجاع می‌شود و در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد، یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتاق تعاون مربوط مرجع داوری خواهد بود.
این اساسنامه در ۵۲ ماده و …………… تبصره در مجمع عمومی ………………… مورخه ……………………. به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی آن، قانون شرکت‌های تعاونی (در مواردی که به قوت خود باقی است)، آیین نامه‌ها و دستورالعمل های قانونی و قراردادهای منعقده بین شرکت ‌و اعضاء و یا مؤسسات طرف قرارداد می‌باشد.
هیئت رئیسه مجمع:
رئیس: نایب رئیس: منشی:

ناظرین مجمع: ۱- ۲-

 

دانلود فایل PDF اساسنامه شرکت تعاونی دهیاری (شهریور ۱۳۹۳)


 

🔴 برای سفارش محصولات مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

  • 26 دی 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011