معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

دستورالعمل فعالیت و اداره پایگاه آتش نشانی روستایی

7 فروردین 1397
دستورالعمل فعالیت و اداره پایگاه آتش نشانی روستایی

دستورالعمل فعالیت و اداره پایگاه آتش نشانی روستایی

 

دستورالعمل فعالیت و اداره پایگاه آتش نشانی روستایی

 

دانلود فایل پی دی اف  دستورالعمل فعالیت و اداره پایگاه آتش نشانی روستایی

 

تعریف پایگاه آتش نشانی روستایی
شرح وظایف پایگاه آتش نشانی روستایی
شرح وظایف نیرو های پایگاه آتش نشانی
اداره پایگاه آتش نشانی روستایی
فعالیت پایگاه آتش ناشنی روستایی
محدوده عملکردی پایگاه
نیروی انسانی پایگاه
استخدام نیرو
تامین هزینه های جاری پایگاه

 

دستورالعمل فعالیت و اداره پایگاه آتش نشانی روستایی

 

دانلود فایل پی دی اف  دستورالعمل فعالیت و اداره پایگاه آتش نشانی روستایی

 

  • 7 فروردین 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011