معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اموال دهیاری ها

17 خرداد 1397
اموال دهیاری ها

آیین نامه مالی دهیاری ها – بخش دوازدهم – اموال

 

اموال دهیاری ها

 

اموال
ماده ۵۳ – اموال دهیاری ها اعم از منفوق و غیر منقول به دودسته تقسیم می شود:
الف – اموال اختصاصی : اموال اختصاصی اموالی است که دهیاری حق تصرف مالکانه در آنها را دارد ، از قبیل اراضی ، ابنیه و اثاثیه ونظایر آن .
ب – اموال عمومی : اموال عمومی دهیاری اموالی است که متعلق به ده بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است ، مانند معابر عمومی ، خیابانها ، میادین ، پلها ، گورستانها ، سیل برگردان ، مجاری آب و فاضلاب متعلقات آنها ، انهار عمومی ، اشجار ، چمن ، گل وامثال آن که دهیاری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند.
ماده ۵۴ – حفاظت از اموال عمومی دهیاری و آماده ومهیا ساختن آ; برای استفاده عمم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به انها به عهده دهیاری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی ده به نحوی تغییر حالت وموقعیت دهند که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد ، به تشخیص شورای اسلامی روستا جزء اموال اختصاصی ده منظور و محسوب می شود.
ماده ۵۵ – دهیاری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی دهیاری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.
ماده ۵۶ – طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال دهیاری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر وکارتهای اموال وبازدید مستمر واستفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

 

 

چه ابزار و راهکاری برای مدیریت بهتر و سریع تر اموال دهیاری برای ما دهیاران وجود دارد ؟

 

 

 

مطالعه بخش های دیگر آیین نامه مالی دهیاری ها

  • 17 خرداد 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011