معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

آیین نامه مالی دهیاری ها

23 اردیبهشت 1396
آیین نامه مالی دهیاری ها

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۵.۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۱۲.۱.۲.۳۴ مورخ ۱۳۸۱.۷.۲۷وزارت کشور و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور -مصوب ۱۳۷۷-، آیین نامه مالی دهیاری ها را به شرح زیر تصویب نمود

 

فصل اول – امور معاملات

 

انواع معاملات و نصاب آیین نامه مالی دهیاری ها

 

روش انجام معاملات آیین نامه مالی دهیاری ها

 

بودجه آیین نامه مالی دهیاری ها

 

ترتیب تحویل کالا آیین نامه مالی دهیاری ها

 

مزایده آیین نامه مالی دهیاری ها

 

 

 

بخش ششم – سایر مقررات مربوط به معاملات
ماده ۲۶ – هرگاه دهیاری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین الات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفا” در معرض اجازه واستیجاره قرار می گیرد ، احتیاج پیدا کند ، بشرح زیر اقدام خواهد شد:
الف – در صورتی که مورد اجازه نظایر متعدد و متفاوت داشته باشد ، پس از تحقیق و تجسس کافی به وسیله متصدی خرید ، حداقل سه فقره با صرفه ترین آنها به وسیله استعلام بها تعیین ومعرفی خواهد شد.
ب – اگر مورد اجاره نظایر متعدد نداشته باشد یا اجازه ملک یا زمین معینی مورد لزوم دهیاری باشد ، مذاکره وتوافق مقدماتی با مالک به عمل خواهد آمد.
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال تجاوز نکند ، با تصویب کمیسیون عالی معاملات دهیاری و در صورتی که مال الاجاره سالانه بیش از مبلغ مذکور باشد ، با تصویب شورای اسلامی روستا صورت خواهد گرفت .
ماده ۳۷ – هرگاه ضمن اجرای قرارداد ساختمانی یا عمرانی ، تغییرات جدیدی در مشخصات ونقشه و یا نوع کار یا خدمت پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و میزان بهای آن کار یا خدمت در فهرست واحد بها پیش بینی و تعیین نشده باشد ، بهای عادلانه کار یا خدمت مودرنظر برابر ضوابط و مقررات سازمان مدیریه و برنامه ریزی کشور تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد ، ولی میزان کار یا خدمات جدید به هر حال نباید از ده درصد ( ۱۰% ) کل مبلغ پیمان تجاوز نماید.
ماده ۲۸ – درموارد استثنایی که به صلاح و صرفه دهیاری باشد ، شورای اسلامی روستا می تواند بنا به پیشنهاد دهیار اختلافاتی را که با پیمانکاران دهیاری پیدا می شود و در صورتی که مبلغ مورد اختلاف از ده میلیون ریال بیشتر نباشد ، از طریق سازش و یاارجاع به داوری حل و فصل نمایند ، لکن در مواردی که مبلغ مورداختلاف بیش از ده میلیون ریال باشد ، رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا وتصویب استانداری امکان پذیر خواهد بود و در این گونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تایید استانداری برسد.

 

 

فصل دوم – مقررات مالی دهیاری

 

بودجه آیین نامه مالی دهیاری ها

 

درآمد ها و منابع آیین نامه مالی دهیاری ها

 

مدیریت-عوارض-روستا

 

نمونه قبض عوارض زباله

نمونه قبض عوارض گیری در دهیاری و روستا

 

 

منابع و مصارف آیین نامه مالی دهیاری ها

 

حسابداری دهیاری ها آیین نامه مالی دهیاری ها

 

ممیزی و حسابرسی آیین نامه مالی دهیاری ها

 

اموال دهیاری ها آیین نامه مالی دهیاری ها

 


🔴 برای سفارش محصولات مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

شماره تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری (۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸  آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

  • 23 اردیبهشت 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011