معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

برگزاری دومین جلسه کارگروه آموزش و توانمند سازی شهرداری ها و دهیاری های کشور

۶ تیر ۱۳۹۸
برگزاری دومين جلسه كارگروه آموزش و توانمند سازي شهرداري ها و دهياري هاي كشور

دومین جلسه کارگروه آموزش و توانمند سازی شهرداری ها و دهیاری های کشور با دستور جلسه بررسی برنامه های آموزشی کلانشهرهای مشهد ، اصفهان ، تبریز و اهواز با حضور مدیران آموزش شهرداری های مربوطه و نمایندگان معاونت های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی برگزار شد .

در این جلسه که با حضور دکتر عبدالهی ، رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی و نمایندگان شهرداری های حاضر فرآیند های نیاز سنجی آموزشی در شهرداری خود و نحوه تهیه و تدوین برنامه های آموزشی سال ۱۳۹۸ را تشریح نمودند.

در ادامه مقرر گردید که برنامه های ارائه شده پس از برطرف نمودن اشکالات وارده از طرف مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی اصلاح و در اختیار این مرکز قرار گفته تا پس از طی مراحل اداری جهت اجرا ابلاغ گردد .

درزمینه اجرای دوره های آموزشی پیشنهادهایی از طرف شرکت کنندگان ارائه و مقرر شد در دستور کار مرکز مطالعات قرار گفته و پس از طی مراحل اداری و قانونی به شهرداری های کشور جهت اجرا ابلاغ گردد .

همچنین در ادامه مقررشد راهکار های انگیزشی برای شرکت کارکنان شهرداری ها توسط مرکز و با همکاری دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان تهیه و تنوع در اجرای دوره های آموزشی به منظور افزایش قدرت اجرایی در برگزاری دوره های آموزشی لحاظ شود .

در این جلسه مقرر شد مبحث اثر بخشی دوره های کارگروه آموزش به جدیت پیگیری شود و دوره های آموزشی کاربردی با حضور مدرسین تجربی در دستور کار قرار گیرد.

ضمنا مقرر شد در تدوین برنامه آموزشی کلانشهرها مباحث علمی و اجرایی جدید مد نظر قرار گیرد و در اجرای دوره های جدید از دیگر شهرداری ها نیز دعوت شود و تجربیات مفید کلانشهرها که قابلیت تعمیم به دیگر شهرداری ها در سطح ملی را دارند جهت بهره برداری توسط دیگر شهرداری ها در اختیار مرکز مطالعات قرار گیرد .

همچنین مقرر شد دوره های آموزشی بدو خدمت مدیران جزء اولویت های آموزشی کلانشهرها باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

  • ۶ تیر ۱۳۹۸
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011