معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

در تقویم آموزشی جدید به شهرداران و دهیاران بیشتر توجه شده است

5 شهریور 1398
در تقویم آموزشی جدید به شهرداران و دهیاران بیشتر توجه شده است

رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از تهیه تقویم های آموزشی شهرداری ها و دهیاری ها در سال ۹۸ و ابلاغ ان برای اجرا به معاونت های امور عمرانی استانداری ها خبر داد.

مجید عبدالهی با بیان این مطلب اظهار کرد: تقویم های آموزشی شهرداری ها و دهیاری ها مشتمل بر برنامه های آموزشی زمان بندی و زمان بندی اجرای آنها در زمینه های آموزش های عمومی، شغلی و آموزش های توجیهی است.

وی اضافه کرد: اولویت این برنامه ها بر اجرای دوره های آموزش شغلی متمرکز است.

وی در زمینه تفاوت برنامه های آموزشی امسال با سالهای گذشته توضیح داد: در برنامه های آموزشی سال جاری که در تقویم های آموزشی شهرداری ها و دهیاری ها لحاظ شده، به اجرای برنامه های آموزشی برای شهرداران و مدیران شهرداری ها و دهیاران توجه شده است.

عبدالهی افزود: مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته حدود ۱۰درصد برنامه های آموزشی امسال مربوط به شهرداران و مدیران شهرداری ها و دهیاران خواهد بود که این میزان سال گذشته حدود ۲درصد بوده است.

وی همچنین گفت: با اجرای تقویم های آموزشی، سرانه آموزشی شهرداری ها از ۵۶ ساعت در سال ۹۷ به ۱۲۰ ساعت در سال ۹۸ افزایش می یابد.

وی ادامه داد: همچنین سرانه آموزشی دهیاران از ۳۳ ساعت در سال ۹۷ به ۶۸ ساعت در سال ۹۸ افزایش می یابد.

رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی افزود: برای ارزیابی اثربخشی اجرای این دوره های آموزشی، کارگروه های آموزش و توانمندسازی استانی در معاونت های عمرانی باید بر نحوه اجرای آنها نظارت نماید.

عبدالهی همچنین از بازدیدهای ادواری کارشناسان مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی از دوره های استانی خبر داد.

 

منبع:سازمان شهرداری ها و دهباری های کشور

  • 5 شهریور 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011