معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

پیام برنامه اسکان بشر ملل متحد در ارتباط با بحران کوید- ۱۹ با موضوع سکونتگاههای غیر رسمی

26 فروردین 1399
پیام برنامه اسکان بشر ملل متحد در ارتباط با بحران کوید- ۱۹ با موضوع سکونتگاههای غیر رسمی

در پیام برنامه اسکان بشر ملل متحد با اشاره به ویژگی ها و مشخصه های سکونتگاههای غیررسمی آمده : مسئولان حکومتی و شهرداریها نقش بسیار مهم در توقف همه گیری و گسترش ویروس کرونا در سطح شهرها و همچنین تأمین مواد غذایی و حمایت از آسیب پذیرترین اقشار برای دسترسی به خدمات بهداشتی دارند. شهرداریها در این زمینه نیازمند همکاری و تعامل با متخصصان سلامت شهری، مؤسسات دولتی در تمام سطوح، متخصصان بهداشتی، دانشمندان علوم اجتماعی و برنامه ریزان شهری هستند.

همچنین آمده : با توجه به زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی شهرهای مختلف ، ضروری است در زمینه نحوه هماهنگی و واکنش به این بحران در نواحی شهری در هر کشور تمرکززدایی شود و واکنشهایی متناسب با توجه به ویژگیهای هر ناحیه شهری طراحی و اتخاذ شود. در این زمینه همکاری با دولتهای محلی الزامی به نظر میرسد . مهمترین اقدامات در این حوزه میتواند مواردی همچون؛ برپایی کلینیکهای مراقبتی و کنترلی سیار در نزدیکی اجتماعات و احداث هرچه سریعتر خانه های بهداشت و سلامت برای انجام آزمایشها و نیز کمک به درمان در منزل باشد .

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

🔵🔵🔵 دریافت pdf متن پیام برنامه اسکان بشر ملل متحد در ارتباط با بحران کوید- ۱۹

 

نمونه پیامک اطلاع رسانی کرونا

 

  • 26 فروردین 1399
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011