معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

تعداد اعضای شوراها در شهر و روستا چقدر است؟

30 فروردین 1400

وزارت کشور در قالب فیلم هایی کوتاه با هدف آشنایی با قانون شوراها به تشریح این قانون پرداخته است.

 در ۶۰ ثانیه های های آموزشی ۱۴۰۰ (قسمت هشتم: تعداد اعضای شوراها) که بر روی پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شده آمده است: تعداد اعضای شوراها بر اساس مواد ۴ و ۶ قانون شورا به شرح ذیل است:

روستا:

تا۱۵۰۰ نفر؛ ۳نفر عضو شورا

بیش از ۱۵۰۰ نفر؛ ۵ نفر عضو شورا

شهر:

تا ۵۰۰۰۰ نفر؛ ۵ نفر عضو شورا

۵۰۰۰۰ نفر تا ۲۰۰۰۰۰ نفر؛ ۷ نفر عضو شورا

۲۰۰۰۰۰ نفر تا ۵۰۰۰۰۰ نفر؛ ۹ نفر عضو شورا

۵۰۰۰۰۰ نفر تا ۱۰۰۰۰۰۰ نفر؛ ۱۱ نفر عضو شورا

۱۰۰۰۰۰۰ نفر تا ۲۰۰۰۰۰۰ نفر؛ ۱۳ نفر عضو شورا

بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ نفر؛ ۱۵ نفر عضو شورا

برای تهران نیز ۲۱ عضو اصلی شورا در نظر گرفته شده است.ملاک تشخیص جمعیت آخرین سرشماری نفوس و مسکن خواهد بود. مدت فعالیت منتخبین مردم در شوراها ۴ سال است.

  • 30 فروردین 1400
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

برچسب ها : ،

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011