معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

راهنمای عمل مدیریت شهری و روستایی در تحقق شعار سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد

7 اردیبهشت 1400

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: راهنمای عمل مدیریت شهری و روستایی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی‌ها» به استان ها به منظور برنامه‌ریزی موثر ابلاغ شد.

سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد افزود: توجه به مقوله تولید با استفاده و اتکاء به ظرفیت های توسعه درون زا و حمایت از آن به اشکال مختلف، همواره به عنوان یکی از مولفه های کلیدی در نامگذاری و تعیین شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب بوده است و این مهم با نامگذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان «تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، سال ۱۳۹۶ «اقتصاد مقاومتی؛تولید و اشتغال»، سال ۱۳۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، سال ۱۳۹۸ «رونق تولید» و سال ۱۳۹۹ با عنوان جهش تولید صورت گرفت. امتداد این سیاست گذاری ملی در قالب نامگذاری سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، انجام و این موضوع حاکی از اهمیت مؤلفه‌های تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه امروزه با افزایش جمعیت شهرها اقتصاد ملی نیز روز به روز به شهرها و تولیدات روستایی وابسته تر می شود، ادامه داد: در این راه حمایت از تولید، کسب و کار و کارآفرینی شهری و روستایی و رفع موانع در مسیر فعالیت آنها می تواند چالش ها و مسائل جوامع شهری و روستایی را به فرصت هایی چون افزایش نرخ اشتغال، درآمد شهروندان، کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم ناشی از بیکاری و فقر، رونق اقتصاد شهری، منطقه ای، ملی و حتی صادرات و افزایش خودکفایی کشور تبدیل کند.

جمالی نژاد تصریح کرد: در این ارتباط مدیریت شهری و روستایی اعم از شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند بستر مناسبی را برای حمایت از تولید فراهم آورند. نقش این نهادها در توسعه و ارتقای تولید با بررسی وظایف و مسئولیت های اجتماعی آنها، نقش آنها در رونق کسب و کار، اقتصاد شهری و ایجاد بستر و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی متناسب با شرایط اقلیمی و آمایش سرزمینی و فرصت سازی برای حمایت از تولید و عرضه محصولات داخلی موثر و غیرقابل انکار است.

رییس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی مناسب، علمی و عملی برای تحقق شعار سال۱۴۰۰ گفت: در این ارتباط برنامه ریزی و اقدام لازم برای تحقق محورهای کلیدی نظیر استفاده حداکثری از ظرفیت های تبلیغی، ترویجی و رسانه ای در شهرها و روستاها برای پشتیبانی از تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اعلام فرصت ها و مزیت های نسبی و رقابتی شهرها و روستاها و ظرفیت های طبیعی برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد طرحهای تولیدی و بستر سازی برای ایجاد و تامین زیرساخت های مورد نیاز تولید باید در اولویت خانواده بزرگ مدیریت شهری و روستایی در همکاری با دستگاه های مرتبط قرار گیرد.

جمالی نژاد همچنین پشتیبانی وحمایت های اداری، مالی و اعتباری برای تسهیل در فرایندهای تولید و رفع موانع احتمالی با توجه به سیاست ها و راهبردهای مندرج در بخشنامه بودجه شهرداری ها و دهیاری ها در سال ۱۴۰۰، اعلام و پیشنهاد رفع موانع تولید در سطح شهرها و روستاها به مراجع ذیربط و پیگیری اجرایی شدن آنها، تولید داده ها و اطلاعات پایه از ظرفیت های تولیدی در شهرهای و روستاها با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را دیگر موضوعات عمده ای برشمرد که خانواده بزرگ مدیریت شهری و روستایی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ باید در کانون توجه قرار دهد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، همچنین برنامه ریزی برای ساماندهی صنایع و مشاغل شهری در راستای تحقق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و حمایت های لازم از مشاغل مولد،  تسهیل فرآیند اداری سرمایه‌گذاری، ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی و کسب و کار و پروژه های محرک تولید و پیشران توسعه شهری و روستایی از طریق اصلاح و حذف ضوابط و مقررات ناکارآمد و بازدارنده، حمایت از رونق کسب و کار و مشاغل تولیدی خرد و خانگی و متناسب سازی عوارض و بهای خدمات دریافتی از واحدهای تولیدی و اعطای مشوق های لازم با هدف کاهش هزینه فرصت تولید؛ را سایر موضوعاتی عنوان کرد که شهرداری ها و دهیاری ها طی همکاری با شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر دستگاه های ذیربط باید به منظور تحقق شعار «تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها» به آنها توجه مضاعف داشته باشند.

  • 7 اردیبهشت 1400
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011