معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

تاکید سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بر اجرای دقیق طرح پیشگیرانه و پایش ایمنی ساختمان های مهم شهرها

15 اردیبهشت 1400

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با صدود ابلاغیه ای به معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری ها با اشاره به نتایح موفقیت آمیز اجرای ‘طرح پیشگیرانه و پایش ایمنی ساختمان ها در سطح شهرهای کشور’ در سال گذشته بر اجرای دقیق این طرح در سال ۱۴۰۰ تاکید نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در ابلاغیه مهدی جمالی نژاد در خصوص اجرای “طرح پیشگیرانه و پایش ایمنی ساختمان­ها در سطح شهرهای کشور”  آمده است: نتایج ارزیابی اولیه بر اساس گزارش های ارسالی استان ها در طی سال ۱۳۹۹، نشان‌دهنده موفقیت این طرح همچنین اهمیت و نقش مهم این پایش در ارتقای سطح ایمنی کاربری های مختلف شهرها را داشته و تحقق کامل آن نقش مستقیم بر کاهش حوادث و رضایت مندی شهروندان را به همراه خواهد داشت.

در ادامه این ابلاغیه تاکید شده که اقدامات لازم برای ادامه اجرای طرح یادشده در سال ۱۴۰۰ با محوریت استانداری صورت پذیرفته و همچنین دستگاه ها و سازمان های مرتبط با موضوع همکاری لازم را با مجموعه شهرداری های استان به عمل‌آورند. 

در ابلاغیه رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور آمده است:  از ظرفیت های قانونی بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مصوبه شماره( ۱۲۳۲۷۲/ت ۵۱۰۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۱۸ ) هیئت محترم وزیران پیرامون سند آسیب‌شناسی در بخش آتش نشانی و ایمنی  از جمله بندهای ۳ و ۵ مصوبه یاد شده برای نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها، مراکز و کارگاه های ناایمن همچنین تعامل و همکاری با دستگاه های متولی برای ارتقای سطح ایمنی در شهر به شکل مناسب استفاده شود.

در ادامه ابلاغیه دکتر جمالی نژاد به استانداری ها آمده است: نتایج اقدامات برای پایش و نظارت بر ایمنی ساختمان ها به‌صورت شهری مورد ارزیابی قرارگرفته و در مواردی که تحقق ایمن سازی با مشکل مواجه بوده مراتب با ایجاد سازوکارهای قانونی لازم از سوی استانداری و فرمانداری پیگیری و نتایج پایش و بازدیدهای ایمنی به‌صورت جمع‌بندی استانی و به تفکیک شهر و نوع کاربری برای پیگیری از دستگاه ها و وزارت خانه های مربوطه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال گردد.
 
در این ابلاغیه همچنین طی فرایندهای قانونی تعیین‌شده برای پایش و ارزیابی ایمنی ساختمان ها و ضرورت بازدید مجدد از ساختمان ها و مراکز، در خصوص ساختمان‌های ناایمن با تعیین مدت‌زمان کارشناسی برای رفع ناایمنی و در صورت عدم اقدام، اعلام نتایج به دستگاه های مربوطه و انجام هرگونه اقدام برای جلوگیری از فعالیت مراکز ناایمن از طریق مراجع مربوطه و با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی و اجتماعی تاکید شده است.

در ابلاغیه رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به استانداری ها  همچنین تاکید شده: ضرورت دارد به‌منظور کسب آمادگی نیروهای امدادی و عملیاتی برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری مانورهای آمادگی در ساختمان های بلند، مراکز و اماکن اداری و تجاری، مجتمع های مسکونی و سایر مراکز مهم و دارای اهمیت شهر با محوریت ستاد مدیریت بحران شهرداری و مشارکت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و کلیه دستگاه های امدادی و عملیاتی مرتبط انجام پذیرد. در این خصوص ضمن سنجش میزان آمادگی نیروهای عملیاتی و توان تجهیزاتی، برنامه های عملیاتی و فرماندهی حوادث مورد ارزیابی قرارگرفته و در خصوص رفع مسائل و مشکلات مربوطه اقدام لازم صورت پذیرد.

  • 15 اردیبهشت 1400
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011