معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

پرداخت ۶۳۰ میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری های استان یزد

24 خرداد 1400

مدیر کل امور مالیاتی استان یزد در دیدار با استاندار یزد اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۳۰ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده بین شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری استان پرداخت شده است که نسبت به سال ۱۳۹۸رشد ۸۴ درصدی داشته است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علی خورشیدی مدیر کل امور مالیاتی استان یزد در این باره افزود: با توجه به روند واریزی های صورت گرفته طی سنوات ۹۷ تا۹۹ مشخص گردید که توانستیم ظرف ۳ سال گذشته در خصوص شهرداری ها بیش از ۶۰ درصد بودجه و در خصوص دهیاری ها بیش از ۹۶ درصد بودجه آنها را از طریق عوارض حاصل از ارزش افزوده تامین کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با بیان این نکته که از ۹ درصد دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده یک درصد سهم وزارت بهداشت و سه درصد سهم شهرداری ها و دهیاری ها می شود افزود: در سال ۱۳۹۹ و از محل یک درصد سهم وزارت بهداشت مبالغ متنابهی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.
وی با ابراز خرسندی نسبت به نقش موثر سازمان امور مالیاتی در کمک به وزارت بهداشت ادامه داد: اگر مودیان مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند بخشی از آن بابت یک درصد سهم سلامت به صورت مستقیم به خودشان برمی گردد و امیدواریم در سال جدید با توجه به همتی که از طرف مودیان در جهت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود دارد مبالغ بیشتری در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته تا شاید کمکی باشد به پایان دادن به زندگی این ویروس منحوس.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد همچنین ابراز امیدواری کرد که مبالغ واریزی به شهرداری ها ودهیاری های سطح استان با نظارت واحدهای نظارتی و استاندار در ردیف های مشخص شده هزینه شود تا هم مردم از نتیجه مالیات و عوارض پرداختی مطلع گردند و هم هزینه کرد این عوارض در سطح جامعه مشهود باشد.
وی تصریح کرد: امیدواریم ترتیبی اتخاذ گردد تا فرمانداریها، شهرداریها ودهیاری ها گزارشی از اقدامات انجام شده و هزینه های صورت گرفته از محل عوارض یاد شده را مستند سازی نموده و به صورت مصور در اختیار اداره کل امور مالیاتی استان قرار دهند که این موضوع هم موجب ایجاد انگیزه و دلگرمی کارکنان این اداره کل گردیده و هم در خصوص انجام وظایف محوله همچون گذشته و به صورت جدی تر پیگیر وصول معوقات مالیات و عوارض مذکور باشند.
مدیر کل امور مالیاتی استان یزد در پایان با تاکید به اهمیت فرهنگ سازی مالیاتی و اطلاع رسانی مربوط به مباحث مالیات بر ارزش افزوده و هزینه کرد عوارض تقسیم شده افزود: اهمیت بحث اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از این جهت مدنظر می باشد که شهروندان مطلع شوند بسیاری از این پروژه هایی که در استان درحال انجام است حاصل عوارضی است که خود مردم تحت عنوان عوارض ارزش افزوده پرداخت می کنند.

  • 24 خرداد 1400
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

برچسب ها : ، ،

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011