معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا
  1. سیدقاسم ضیائی مطلق گفت:

    روستاهامادرشهرهاهستند

  2. یونس گفت:

    جهت انجام کار های دهیاری نرم افزار خیلی خوبیه

  3. علیرضا گفت:

    میخواهم دهیار شوم.در استان قزوین شهرستان ابیک

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011