معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

آیا دهیاری می تواند در مسیر انجام امور خود از کمک های داوطلبانه اهالی روستا استفاده کند؟

12 بهمن 1395

آیا دهیاری می تواند در مسیر انجام امور خود از کمک های داوطلبانه اهالی روستا استفاده کند؛ ساز و کار جذب و استفاده از این کمک ها چیست؟

پاسخ: ماده واحده ی قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۴دهیاری را دارای شخصیت حقوقی مستقل و خود کفا از نظر مالی تعریف کرده است. بدیهی است خودکفایی دهیاری به منزله ی عدم اتکای آن به منابع دولتی و استقلال مالی آن است. در این زمینه، بند چ ماده ی ۳۶ آیین نامه مالی دهیاری ها یکی از منابع درآمدی دهیاری ها را اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی برشمرده است. ماده ی ۱۱ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها نیز با تأکید بر لزوم خودکفایی دهیاری ها، خودیاری اهالی روستا را به عنوان منبعی مهم در تأسیس و نهادینه شدن فعالیت دهیاری معرفی کرده است. این خود یاری و کمک می تواند شامل کمک های نقدی و اموال منقول و غیر منقول باشد. به طور مثال اهالی روستا ممکن است زمین و ساختمان یا تجهیزات یا مبالغ نقدی را برای خدمات رسانی و تقویت مالی دهیاری به آن اهدا کنند. البته قبول این هدایا و اعانات و کمک های اشخاص و سازمان های خصوصی پس از تأسیس دهیاری در اجرای بند ۲۲ ماده ی ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها نیاز به مصوبه شورای اسلامی روستا نیز دارد. اشاره به مصوبه ی شورای اسلامی روستا برای ضابطه مند کردن این کمک هاست .طبیعی است که دهیاری به عنوان مؤسسه ی عمومی غیر دولتی از چنین کمک ها و هدایایی استقبال خواهد کرد. هنگامی که چنین هدایایی با تصویب شورای اسلامی جذب شدند، جزو منابع دهیار محسوب می شوند و مصرف آنها نیز تابع مقررات آیین نامه ی مالی دهیاری ها و سایر مقررات حاکم بر اعتبارات دهیاری ها یا فروش اموال منقول و غیر منقول خواهد بود.

  • 12 بهمن 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011