طرح هادي، شناسنامه روستا

۲ دی ۱۳۹۷

مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان ايلام گفت: روستاها همانند شهرها بايد شناسنامه داشته باشند که اين شناسنامه در روستاها طرح هادي است.
حبيب الله محبي افزود: طرح هادي روستا بر مبناي وضع موجود و مبتني بر يک افق 10 ساله تهيه مي شود.
وي همچنين اظهارداشت: نرخ رشد جمعيت، توسعه عادي روستا، هدايت فيزيکي محيط روستا، شيب بندي، هدايت آب هاي سطحي و بسياري موارد ديگر در اين طرح مورد توجه قرار مي گيرد.
مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان ايلام با بيان اينکه دولت از مهاجرت معکوس به روستاها حمايت مي کند، گفت: مهاجرت معکوس به روستاها موجب رونق دوباره اين مناطق مي شود.
وي افزود: خوشبختانه با ارائه خدمات مناسب و توسعه زير ساخت هاي اساسي طي 40 سال گذشته از سوي بنياد مسکن و ديگر دواير دولتي به مناطق روستايي امروز همگان شاهد مهاجرت معکوس به روستاها هستند.
محبي ضمن تاکيد بر اينکه اولويت بنياد مسکن توسعه زير ساخت ها در روستا براي مهاجرت معکوس و ايجاد اشتغال و توسعه پايدار است، اظهارداشت: توسعه زير ساخت هاي عمراني، فرهنگي و مذهبي در روستاها موجب تخليه حاشيه هاي شهر، کاهش جمعيت حاشيه نشيني، افزايش حجم توليدات روستايي، پويايي اقتصادي و غيره خواهد شد.
وي اضافه کرد: روستا و روستائيان نقش مهمي در توسعه کشور و حرکت در مسير اقتصاد ملي دارند.
مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان ايلام يادآورشد: توجه به روستا علاوه بر کمک به اقتصاد و اشتغال بر افزايش صادرات غيرنفتي، مهاجرت بي رويه به شهرها و بسياري موارد ديگر در کشور نقش آفرين هستند.

منبع:خبرگزاری آریا

  • ۲ دی ۱۳۹۷
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011