معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

سند توسعه اشتغال پایدار ۵۸۰ روستای خراسان جنوبی تدوین می شود

5 دی 1397

 رئیس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: سند توسعه اشتغال پایدار در پنج هزار روستای کشور تدوین می شود که سهم استان ۵۸۰ روستا است.

محبوبه فلاح روز دوشنبه در نشست کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری خراسان جنوبی افزود: در بند یک ماده ۲۷ برنامه ششم توسعه مقرر شده سازمان برنامه و بودجه کشور برای پنج هزار روستا سند توسعه اشتغال پایدار روستایی را تدوین کند.وی گفت: براساس تقسیم بندی استان های کشور هر کدام از استان ها مکلف شدند تعدادی از روستاهای بالای ۲۰ خانوار را انتخاب و برای آنها سند توسعه اشتغال پایدار تهیه کنند.

رئیس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: هدف این طرح در مرحله نخست این است که مزیت ها، تنگناها و راهبردهای توسعه منطقه شناسایی و سپس راهکارهایی برای بهره گیری از توسعه اقتصادی و اشتغال روستا ایجاد شود.
وی گفت: ابتدا قرار بود در کل کشور برای روستاها این مهم به صورت نقطه ای تعیین شود اما با بررسی های تجربیات گذشته سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت رویکرد پهنه ای و زنجیره ای را انتخاب کند.
فلاح ادامه داد: در این راستا هر دهستان در منطقه انتخاب و برای آن سند تهیه و به روستاهای آن دهستان تعمیم داده شود که علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها می تواند رویکردهای مختلف از جمله ارزش افزوده و زنجیره ارزش را فراهم کرد.
وی گفت: از لحاظ زمانی این برنامه بعد از تهیه قابلیت عملیاتی داشته و به عنوان برنامه راهبردی پنج ساله برای روستاهای هدف مورد توجه قرار می گیرد.
رئیس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی افزود: در این طرح دهستان ها براساس تعداد خانوار و جمعیت دهستان و ضریب برخورداری بالاتر از آن انتخاب می شوند.
وی تعداد کل آبادی های خراسان جنوبی را سه هزار و ۵۶۰ مورد عنوان کرد و گفت: از این تعداد یکهزار و ۷۷۹ آبادی خالی از سکنه و یکهزار و ۷۸۱ آبادی دارای سکنه هستند.
فلاح روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان را ۹۱۶ آبادی بیان و اظهار داشت: سهم استان در برنامه سالانه طرح مذکور ۱۱۶ روستا و همچنین در کل برنامه ۵۸۰ روستا بوده است.
وی اضافه کرد: در این طرح شهرستان بیرجند با ۱۶۲ روستا بالای ۲۰ خانوار انتخاب شد که با توجه به زیاد بودن تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار آن، روستاهای بالای ۵۰ خانوار در اولویت قرار گرفته است.
رئیس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی گفت: دانشگاه بیرجند مجری ۱۲۵ روستا و جهاد دانشگاهی مجری ۱۰۹ روستا انتخاب شده است.
وی گفت: هدف از اجرای این برنامه توسعه روستاهاست لذا اگر در سال های اولیه این طرح موفقیت بیشتری جذب کند و افراد تاثیرات آن را ببینند موفقیت آن در سال های آینده افزایش خواهد یافت.

  • 5 دی 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011