معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

شماره ۵۴ مجله دهیاریها منتشر شد

۱۹ تیر ۱۳۹۸
شماره 54 مجله دهياريها منتشر شد

شماره ۵۴ مجله دهیاریها با محور مدیریت محلی و سرمایه اجتماعی توسط  واحد انتشارات مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منتشر شد .

 

فهرست برخی مطالب این شماره مجله دهیاریها به این شرح است :

 

اهل نظر : مدیریت محلی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در روستاها

اهل قلم : سرمایه اجتماعی و نقش آن در عملکرد مدیریت محلی در روستاها

، بررسی و تبیین مفهوم، ابعاد و نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاهای غیر رسمی

گفتگو با دکتر ایمانی جاجرمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

یک تجربه : صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی ؛ گامی مؤثر در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی

آموزش : تبیین ضرورتهای مدیریت سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی

معرفی روستا : یاسه چای ؛ روستایی تاریخی و بدون کوچه در ایران

تجربه جهانی شهر اسفنجی ؛ راهکار مدیریت سیلاب در چین

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

  • ۱۹ تیر ۱۳۹۸
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011