معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

شوراهای شهر و بخش مجاز به دریافت عوارض محلی شدند

3 اردیبهشت 1399

نمایندگان در نشست علنی ۲۷ فروردین ‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۵۳) با اکثریت آراء موافقت کردند.

در ماده (۵۳) آمده است: شوراهای اسلامی شهر و بخش می توانند صرفا در چهارچوب ابلاغیه وزیر کشور و در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۰/۳/۷۵ و اصلاحات بعدی آن برای تأمین هزینه های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام نمایند. وزیر کشور موظف است عناوین مأخذ و نرخ سقف عوارض مذکور را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استان ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تعیین و به شوراهای اسلامی شهر و بخش ابلاغ نماید.

در تبصره یک نیز آمده: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است اعم از معاف یا مشمول، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازی توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع، ممنوع است. عوارض و وجوه اخذ شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جزء (۱۰) بند «الف» ماده (۹) این قانون مطابق با سایر قوانین و مقررات مربوطه، مشمول حکم این تبصره نیست.

همچنین در تبصره ۲ آمده: شوراهای اسلامی شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چهارچوب ابلاغیه وزیر کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی نمایند.

 

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت

  • 3 اردیبهشت 1399
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011