معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اصلاح اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاری ها

26 اردیبهشت 1403

شماره ۷۱۲۱/ت ۲۶۳۵۹ه ۱۶/۲/۱۳۸۲

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۹۳۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور – مصوب ۱۳۷۷- تصویب نمود:
بندهای (۲۳) ، (۳۳) و(۴۱) ماده (۱۰) اساسنامه ، تشکیلات و سازمانهای دهیاری ها ، موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۰۲۰/ت ۲۳۶۷۴ه مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۰ بشرح زیر اصلاح و یک بند بعنوان بند(۴۸) به ماده یاد شده اضافه می شود:
(۲۳- فراهم نمودن زمینه اینجاد خیابانها ، کوچه ها ، میدانها ، پارکها ، فضاهای سبز ، ورزشی و آموزشی ، مراکز تفریحی عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و پیگیری طرحها و نظارت بر اجرای آنها
۳۳- صدور پروانه برای ساختمانهایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند در چهارچوب ضوابط و استانداردهای اعلام شده دستگاههای ذیربط ، با رعایت مقررات مندرج در آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها موضوع تصویبنامه شماره ۴۹۴۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۵۵ و سایر مقررات .
۴۱- همکرای با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در جه تهیه واجرای طرح هادی روستا وارایه پیشنهادهای لازم در تعیین کاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آنها در طرح هادی و اجرای ضوباط مصوب مربوط با موافق شورا .
۴۸- در روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند ، طرحهای عمرانی روستا باید در چهارچوب طرحهای هادی روستا انجام شود . )
معاون اول رئیس جمهور – محمدرضاعارف

  • 26 اردیبهشت 1403
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011