معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

آگهی مناقصه بخشداری آب گرم پروژه پسماند دهیاری های بخش آبگرم

7 خرداد 1403

دهیاری ارتش آباد از توابع بخش آبگرم شهرستان آوج به نمایندگی از دهیاری‌های بخش آبگرم در نظر دارد پروژه جمع آوری زباله و لایه روبی جداول و پاکسازی جایگاه و اطراف جایگاه‌های پسماند ۳۹ روستای بخش آبگرم را از طریق مناقصه عمومی واگذار کند.
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه جمع آوری زباله و لایه روبی جداول و پاکسازی پسماندهای جایگاه زباله و اطراف جایگاه زباله روستاهای بخش آبگرم

احتراماً؛ دهیاری ارتش آباد از توابع بخش آبگرم شهرستان آوج – استان قزوین به نمایندگی از دهیاری‌های بخش آبگرم در نظر دارد پیرو مصوبه ۱۴۰۳/۱۰۱۶/اد مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ و صورتجلسه هیات کمیته تطبیق بخشداری آبگرم به مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ در نظر دارد پروژه جمع آوری زباله و لایه روبی جداول و پاکسازی جایگاه و اطراف جایگاه‌های پسماند ۳۹ روستای بخش آبگرم با برآورد قیمت اولیه به مبلغ ۱۷.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هفده میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون ریال) از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

۱. داشتن شخصیت حقوقی، داشتن اساسنامه شرکت مربوط به موضوع قرارداد، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری مرتبط با موضوع پروژه، گواهینامه صلاحیت ایمنی، داشتن ماشین آلات، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، داشتن توان مالی، تجربه و سابقه کافی مرتبط با موضوع مناقصه و همچنین داشتن ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه

۲. زمان ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ می‌باشد.

۳. زمان بازگشایی پاکت‌ها راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ در محل بخشداری آبگرم و در حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات می‌باشد.

۴. ضمناً ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ ۸۷۹.۴۵۰.۰۰۰ ریال به شماره شبا IR860210005483091346281102 به نام دهیاری ارتش آباد با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۳۷۸۳ نزد پست بانک واریز و یا ضمانت نامه معتبر بانکی ارائه گردد (چک شخصی، چک شرکت و یا مواردی به غیر از فیش واریزی و یا ضمانت نامه بانکی مورد قبول نمی‌باشد)

۵. جهت تهیه اسناد مناقصه می‌بایست مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب مذکور واریز گردد.

  • 7 خرداد 1403
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011