معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

آگهی مناقصه پروژه آسفالت معابر دهیاری روستای سرچیل

19 خرداد 1403

دهیاری روستای سرچیل بخش قلعه قاضی بندرعباس در نظر دارد بر اساس مواد ۱ و ۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دهیاری ها اجرای پروژه آسفالت معابر سطح روستا به پیمانکار واجد صلاحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمانهای ذیربط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای سابقه کار مرتبط می باشند دعوت به عمل می آید مطابق جدول زمانبندی جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به دهیاری روستای سرچیل مراجعه نمایند.

توضیحات: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و غیرمشروط در وجه دهیاری سرچیل یا واریزی نقدی به شماره حساب ۱۰۰۰۱۲۵۷۴۳۶۹۹ نزد پست بانک شعبه بندرعباس به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال به میزان۵% درصد مبلغ برآورد اولیه.
زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه در ساعات اداری از تاریخ ۱۹/۳/۱۴۰۳ تا۲۱/۳/۱۴۰۳ به مدت سه روز کاری (به جز ایام تعطیل)در محل دهیاری روستای سرچیل قابل دریافت می باشد.
مهلت و محل تحویل پیشنهادها: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۱/۳/۱۴۰۳ در محل دهیاری روستا.
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت۱۴روز دوشنبه تاریخ ۲۱/۳/۱۴۰۳
شرایط مناقصه: نفرات اول ،دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
دهیاری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.شماره تماس: ۰۹۱۷۹۰۸۴۵۰۵

  • 19 خرداد 1403
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011