معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

همزمان باعیدسعیدغدیرازساختمان دهیاری وشورای اسلامی روستای عباس آباد اردستان بهره برداری شد

6 تیر 1403

همزمان باعیدسعیدغدیرازساختمان دهیاری وشورای اسلامی روستای عباس آباد اردستان بهره برداری شد

به گزارش پایگاه خبری اردستان زیبا ،،،محمدتقی کیانی بخشدارمرکزی اردستان دراین مراسم که باحضوراعضای شورا،دهیارواهالی روستاانجام شد گفت این طرح درپی بازدیدفرماندارمحترم شهرستان ازروستامطرح شدکه باهماهنگی ومساعدت رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان ودراختیارقراردادن ساختمان مخابرات روستاوبا هزینه ای بالغ بریک میلیاردریال انجام شد.دهیاری روستای عباس آباددرسال ۱۳۹۲مصوب گردیده وتاکنون ساختمان دهیاری وشورا نداشت.

کیانی افزود:باهماهنگی های صورت گرفته ساختمان ۶دهیاری دیگردربخش مرکزی درآینده نزدیک به بهره برداری خواهدرسید.

  • 6 تیر 1403
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011