معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

تجارت الکترونیک محصولات روستایی

15 مرداد 1396
تجارت الکترونیک محصولات روستایی ،روستائیان ما تولید کننده خوبی هستند اما تجار خوبی نبودند و برای همین شرکت تعاونی روستایی تاسیس شد تا محصولات روستائیان را خریداری کند ولی متاسفانه این تعاونی نتوانست موفق باشد و یا برنامه ریزی خوبی نداشت.

تجارت الکترونیک محصولات روستایی ، روستائیان ما تولید کننده خوبی هستند اما تجار خوبی نبودند و برای همین شرکت تعاونی روستایی تاسیس شد تا محصولات روستائیان را خریداری کند ولی متاسفانه این تعاونی نتوانست موفق باشد و یا برنامه ریزی خوبی نداشت.

 

 

در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی ومهم اکثر کشاورزان، نحوه فروش وعرضه محصولات تولیدی در بازار مصرف و پایین بودن میزان دریافتی آنها از قیمتی است که مصر ف کنندگان نهایی پرداخت می نمایند . این امر راباید ناشی از نقص های موجود در ساختار بازار محصولات کشاورزی بدانیم . از طرفی با توجه به اهمیت موضوع و جایگاه مهم تنظیم بازار محصولات کشاورزی که هم اکنون یکی ازمشکلات اساسی در اقتصاد ملی محسوب می گردد، وبا توجه به اینکه کشاورزی یکی از راه های مهم کسب درآمد در سطح ملی وداخلی واز همه مهم تر در سطح بین المللی است لزوم هرچه بیشتر واردشدن علمی وعملی بازاریابی کشاورزی را می طلبد. نبود جایگاه و رویکرد بازاریابی در بخش کشاورزی سبب شده است که در این میان به تولیدکننده یعنی کشاورز ضرر زیادی برسد و باعث یاس ونا امیدی در تولید شود. شهرستان دره شهر با داشتن محصولات کشاورزی متنوع، یکی از قطب های کشاورزی استان ایلام محسوب می شود که متاسفانه همانند سایر مناطق دیگراستان به خاطر عواملی مانند ضعف های زیر ساختی وکمبودسرمایه و ضعف دانش، بازاریابی محصولات کشاورزی صورت نگرفته است. اطلاعات این تحقیق با استفاده از روش های کتابخا نه ای و میدانی به دست آمده است.

  • 15 مرداد 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011