معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

آیین نامه مالی دهیاری ها (امور معاملات + مقررات مالی دهیاری)

19 خرداد 1397

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۵.۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۱۲.۱.۲.۳۴ مورخ ۱۳۸۱.۷.۲۷وزارت کشور و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور -مصوب ۱۳۷۷-، آیین نامه مالی دهیاری ها را به شرح زیر تصویب نمود

 

فصل اول – امور معاملات

 

 


 

بخش ششم – سایر مقررات مربوط به معاملات
ماده ۲۶ – هرگاه دهیاری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین الات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفا” در معرض اجازه واستیجاره قرار می گیرد ، احتیاج پیدا کند ، بشرح زیر اقدام خواهد شد:
الف – در صورتی که مورد اجازه نظایر متعدد و متفاوت داشته باشد ، پس از تحقیق و تجسس کافی به وسیله متصدی خرید ، حداقل سه فقره با صرفه ترین آنها به وسیله استعلام بها تعیین ومعرفی خواهد شد.
ب – اگر مورد اجاره نظایر متعدد نداشته باشد یا اجازه ملک یا زمین معینی مورد لزوم دهیاری باشد ، مذاکره وتوافق مقدماتی با مالک به عمل خواهد آمد.
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال تجاوز نکند ، با تصویب کمیسیون عالی معاملات دهیاری و در صورتی که مال الاجاره سالانه بیش از مبلغ مذکور باشد ، با تصویب شورای اسلامی روستا صورت خواهد گرفت .
ماده ۳۷ – هرگاه ضمن اجرای قرارداد ساختمانی یا عمرانی ، تغییرات جدیدی در مشخصات ونقشه و یا نوع کار یا خدمت پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و میزان بهای آن کار یا خدمت در فهرست واحد بها پیش بینی و تعیین نشده باشد ، بهای عادلانه کار یا خدمت مودرنظر برابر ضوابط و مقررات سازمان مدیریه و برنامه ریزی کشور تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد ، ولی میزان کار یا خدمات جدید به هر حال نباید از ده درصد ( ۱۰% ) کل مبلغ پیمان تجاوز نماید.
ماده ۲۸ – درموارد استثنایی که به صلاح و صرفه دهیاری باشد ، شورای اسلامی روستا می تواند بنا به پیشنهاد دهیار اختلافاتی را که با پیمانکاران دهیاری پیدا می شود و در صورتی که مبلغ مورد اختلاف از ده میلیون ریال بیشتر نباشد ، از طریق سازش و یاارجاع به داوری حل و فصل نمایند ، لکن در مواردی که مبلغ مورداختلاف بیش از ده میلیون ریال باشد ، رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا وتصویب استانداری امکان پذیر خواهد بود و در این گونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تایید استانداری برسد.

 

 

فصل دوم – مقررات مالی دهیاری

 

مدیریت-عوارض-روستا

 

نمونه قبض عوارض زباله

نمونه قبض عوارض گیری در دهیاری و روستا

 

  • 19 خرداد 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011